15 februari 2021

Geslaagd!

In september 2018 startten elf trainees wetgevingsjuristen (groep 18) en twaalf trainees overheidsjuristen (groep 10) met het tweejarige masterprogramma van de Academies.

Op 10 en 15 december 2020 kregen zij de beloning van al het harde werken: het getuigschrift van de masteropleiding!

Gezien de omstandigheden (Covid-19!) konden wij dit jammer genoeg niet traditiegetrouw gezamenlijk vieren in de Gotische Zaal van de Raad van State. Toch wilden we het diploma  graag persoonlijk uitreiken. Het is immers niet niks! Daarom zijn Renske Kersbergen en Hanneke Bezemer (de opleidingscoördinatoren van de opleidingen) persoonlijk op pad gegaan om het diploma bij iedereen  thuis te overhandigen. Dat leidde tot blije en verbaasde gezichten!

Zodra het weer verantwoord is, zullen wij onze afgestudeerde trainees uitnodigen om op de Academie de opleiding gezamenlijk af te sluiten en te proosten op een mooie loopbaan als jurist bij de Rijksoverheid.

Delen