20 december 2016

Evaluatie van het puntenstelsel PWO


Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen maken jaarlijks afspraken met hun leidinggevenden over het op peil houden van hun vakbekwaamheid. Het Puntenstelsel voor de blijvende vakbekwaamheid van wetgevings- en overheidsjuristen (PWO) ondersteunt bij het maken en evalueren van die afspraken. Het PWO is bedoeld als een licht, faciliterend en niet-bureaucratisch stelsel dat de professionaliteit bevordert en ondersteunt. Het is gericht op alle wetgevingsjuristen en overheidsjuristen binnen de Rijksoverheid.

De Academie is sinds de start bij het PWO betrokken. Een van onze stafleden, Esther Smeitz-Cohen, ondersteunt de commissie PWO als secretaris. Het past immers bij de missie van de Academie om de juridische kwaliteit van de Rijksoverheid te versterken.

Het PWO is tweemaal geëvalueerd: na de pilot in 2013 en drie jaar na de implementatie, in 2016 (klik hier voor het volledige rapport).

Een aantal aanbevelingen van de commissie sluiten aan bij ontwikkelplannen van de Academie. Zo besteedt de Academie bij het ontwikkelen van de digitale leeromgeving ook aandacht aan het cursusregistratiesysteem. Het streven is om te komen tot een systeem dat automatische puntenregistratie mogelijk maakt. Een ander aandachtspunt in het rapport is het belang van vaardigheidstrainingen. Voor een goede beroepsuitoefening heeft de wetgevings- of overheidsjurist vanzelfsprekend behoefte aan kennis. Daarnaast groeit de vraag vanuit juridische directies naar vaardigheidstrainingen. De Academie voorziet in deze behoefte en heeft het aantal vaardigheidstrainingen ten opzichte van vorig jaar verdubbeld.

Delen