21 mei 2024

Europa naar Den Haag: de Europese Driedaagse op de Academie

Op 17, 18 en 19 april vond voor de trainees van de Academie voor Overheidsjuristen en Wetgeving de Europese driedaagse plaats. Gedurende de eerste twee dagen is Europa naar Den Haag gebracht; de laatste dag zijn de trainees samen met enkele stafleden van de Academie zelf naar Brussel gegaan. We vroegen Marijne Mevius, trainee Wetgevingsjurist bij Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Maxim Vennegoor, trainee Overheidsjurist bij Ministerie van Justitie en Veiligheid om hun bevindingen van de driedaagse met ons te delen.

‘Op woensdag zijn we het programma begonnen met de stadswandeling Vrede en Recht, waarbij we vanaf het Vredespaleis door het mooie (maar regenachtige) Den Haag zijn gelopen. De wandeling was erg interessant en we hebben van alles opgestoken van de gidsen, die vol enthousiasme hun verhaal deden. Na de stadswandeling zijn we doorgegaan naar de vaste commissie Europese Zaken bij de Tweede Kamer.’ - Marijne.

Maxim: ‘Tijdens het bezoek aan de Tweede Kamer spraken we met de ambtenaren van de vaste commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer over hoe zij invloed uitoefenen op het Europese wetgevingsproces. Daarna vond er een panelgesprek plaats over digitalisering en de waarborging van grondrechten op EU-niveau.’
‘Daar kwamen belangrijke onderwerpen bovendrijven, zoals bijvoorbeeld de vraag of en op welke manier wetgeving beter zou kunnen aansluiten bij de snelheid waarmee technologie wordt doorontwikkeld.’ vult Marijne aan. ‘Daarna was het tijd voor pizza en een Europese pubquiz. De vragen liepen uiteen van het songfestival tot het Verdrag van Maastricht en het was zeker een gezellige en geslaagde avond!’

De tweede dag van de Europese Driedaagse volgden de trainees een Europese onderhandelingstraining in Clingendael. Gedurende de ochtend werd ingegaan op onderhandelingsdynamieken binnen de EU. In de middag konden de trainees het geleerde direct in de praktijk brengen tijdens een simulatie over de hypothetische evacuatie van EU-burgers uit een Noord-Afrikaans land.

‘Op vrijdagochtend zaten we al vroeg in de trein, onderweg naar Brussel. Hier zijn we bij het Europees parlement geweest en hebben we gesproken met de politiek adviseur van een Europarlementariër van D66. Het was interessant om meer te horen over hoe het EP functioneert, al helemaal gezien de aankomende verkiezingen.’ - Marijne. ‘Vervolgens hebben we de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bezocht waar we mochten horen over het werk van de juridische adviseurs, de werkzaamheden van Nederlanders in de Europese Commissie en de uitdagingen van Nederland in de Europese hoofdstad.’ – aldus Maxim.
De dag werd afgesloten bij VNO NCW: het lobbykantoor van MKB-Nederland. Marijne: ‘Het waren drie volle en gezellige dagen, die top georganiseerd waren! Het was echt leuk om al deze verschillende aspecten van Europese samenwerking zo samen te zien komen.’ Maxim vult aan: ‘Al met al een geslaagde midweek waarin veel over Europa en de EU is geleerd!

Delen