16 juli 2015

Diplomering van twintig trainees

Op vrijdag 26 juni kregen tien trainees overheidsjuristen en evenveel trainees wetgevingsjuristen hun diploma. De uitreiking vond weer plaats in een volle Gotische Zaal van de Raad van State. De rector reikte het getuigschrift met cijferlijst uit aan elke trainee. Drie van hen slaagden met het judicium ‘cum laude’.

Ook dit jaar waren er vele interessante en – voor de opdrachtgevende ministeries – nuttige eindopdrachten geschreven. Daarmee tonen de trainees aan dat zij het op het werk en in de opleiding geleerde ook in de praktijk kunnen brengen. Zij maken niet alleen bruikbare werkstukken, maar reflecteren er ook op. Zo’n kritische houding ten opzichte van het eigen functioneren en dat van de overheid is onontbeerlijk voor een voortdurende verbetering van de kwaliteit van het werk van wetgevingsjuristen en overheidsjuristen.

Na de uitreiking van de diploma’s spraken vertegenwoordigers van beide groepen hun dank uit voor de opleiding en de daarmee geboden kans om zich verder professioneel te ontwikkelen. De overheidsjuristen voegden aan hun dank een cadeau toe: twee schalen met de namen van de afgestudeerde trainees, onder meer ter herinnering aan alle koekjes die zij in de twee jaar gegeten hadden. De wetgevingsjuristen gaven de Academie het door henzelf gemaakte Wetgevingsganzenbord. Bij de eerste keer spelen bleek het al een tamelijk accuraat beeld te geven van een gemiddelde wetgevingsprocedure met alle onverwachte vertragingen en versnellingen, frustraties en successen die zich daarbij voordoen.

Delen