13 juli 2022

Diploma-uitreiking Zij-instromers

Ruim 30 zij-instromers overheidsjuristen en wetgevingsjuristen startten in maart hun opleiding. Na het volgen van verschillende modules en het afronden van een groepsopdracht was het moment daar. Ook zij mochten gisteren hun diploma in ontvangst nemen.

In maart 2022 zijn 15 zij-instromers van tien verschillende ministeries en uitvoeringsinstanties gestart aan de opleiding tot overheidsjurist en 18 zij-instromers van acht verschillende ministeries, Raad van State, Gemeente Rotterdam en Universiteit Tilburg gestart aan de opleiding tot wetgevingsjurist. Na het volgen van verschillende modules, zoals Behandelen van Bezwaar en Beroep, Wetgevingstechniek en Wetgevingsprocedures en Praktisch Procederen, en het afronden van een groepsopdracht namen zij gisteren in de Kloosterkerk hun diploma in ontvangst!

Na de opening door rector Pauline Schuyt, nam Pauline Westerman het publiek mee in de wereld van de rechtsfilosofie. Programmamanager Monique Wesselink reikte vervolgens de diploma's uit aan de deelnemers. Tot slot spraken twee afgevaardigden uit elke groep hun dankwoord uit over en naar de opleiding, de staf en de organisatie.

Delen