7 juli 2017

Diploma-uitreiking trainees

Op 6 juli vond in de Gotische Zaal van de Raad van State de feestelijke uitreiking plaats van de diploma’s aan onze trainees. Elf wetgevingsjuristen en dertien overheidsjuristen ontvingen hun getuigschrift. Elk van hen werd door de rector persoonlijk toegesproken. De rector roemde hun juridische talenten en memoreerde ook andere, bij hen aanwezige gaven. Denk daarbij aan het organiseren van studiereizen en het meedenken over de opleiding, maar daarnaast aan allerlei politieke, muzikale en culinaire kunsten.

Voor de afronding van hun masteropleiding aan de Academie hebben de trainees aan uiteenlopende onderwerpen gewerkt. Bij de wetgevingsjuristen betroffen de eindopdrachten voor het grootste deel concrete wetgevingsprojecten waar de trainees tijdens hun werk op het departement bij betrokken waren. Zo ging een opdracht over het voorzien in testlocaties voor drones, een ander over regelgeving ten aanzien van ‘ambulante zorg’, en weer een ander over het bij de tijd brengen van veiligheidseisen voor de ‘bruine vloot’, dat wil zeggen klassieke zeilschepen die voor toeristische doelen worden ingezet. 

De onderwerpen van de trainees overheidsjuristen varieerden van concreet en direct toepasbaar tot meer abstract en academisch. Zo deed een trainee onderzoek naar de verhouding tussen de Wob, de Wbp en de Archiefwet en de ingewikkelde relatie tussen openheid, gegevensbescherming en archivering. Andere eindopdrachten gingen bijvoorbeeld over de positie van de vreemdeling binnen het bestuursprocesrecht en over het bevorderen van ecologische duurzaamheid bij overheidsaanbestedingen.

Na de uitreiking van de diploma’s spraken twee trainees namens beide groepen hun dank uit voor de opleiding. Ook werden de patroons, afdelingshoofden en directeuren bedankt voor de geboden kansen om zich professioneel te ontwikkelen. Er werd teruggeblikt op colleges, uitjes en pleinborrels. De kleinschaligheid van de opleiding zorgt voor een hechte groep trainees, en als vanzelf ontstaat er een nuttig interdepartementaal netwerk. 

Namens alle trainees kreeg de Academie een cadeau aangeboden: een banier (met vlaggenmast), met daarop de logo’s van beide opleidingen. De vlag kan dus uit voor onze trainees! We feliciteren hen van harte met de mooie resultaten.

Delen