17 juli 2014

Diploma-uitreiking groepen 12 WJ en 4 OJ

Op 27 juni vond in de Gotische Zaal van de Raad van State de uitreiking plaats van de diploma’s aan negentien van de twintig trainees wetgevingsjuristen en overheidsjuristen; een trainee rondt de eindopdracht af in de zomermaanden. De waarnemend rector sprak allen toe met een persoonlijke boodschap. Hij had daarbij handig gebruik kunnen maken van informatie die de trainees over elkaar hadden gegeven.

Er waren dit jaar zes trainees die afstudeerden met het judicium ‘cum laude’. Eén van de overheidsjuristen behaalde zelfs het hoogste gemiddelde cijfer voor alle vakken die met een tentamen of opdracht werd afgesloten: een 8,94. 

Voor de afronding van hun opleiding hadden de trainees aan uiteenlopende onderwerpen gewerkt. Bij de wetgevingsjuristen betroffen de eindopdrachten voor het grootste deel concrete wetgevingsprojecten waarbij de trainees betrokken waren. Zo ging een opdracht over de implementatie van een richtlijn over gevaarlijke stoffen, een ander over een mogelijke wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg naar aanleiding van een evaluatie, en weer een ander over een aanvulling van de Wet algemene bepaling herindeling. Andere opdrachten betroffen meer algemene onderwerpen, zoals de vereenvoudiging van de Wet financieel toezicht. Ook werden door twee trainees die werkzaam zijn bij Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer voorstellen gedaan voor aanpassing van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer, met name om het proces van voorbereiding van initiatiefvoorstellen bij de tijd te brengen.

De onderwerpen van de trainees overheidsjuristen varieerden van concreet en direct toepasbaar tot meer abstract en wetenschappelijk. Voorbeelden van eindopdrachten, die concrete aanbevelingen bevatten, waren die over het innen van bestuursrechtelijke geldschulden in het buitenland, de advisering bij bestuurlijke besluitvorming met betrekking tot notarissen, en de mogelijkheid tot het treffen van waterveiligheidsmaatregelen.

Andere, ook voor de praktijk belangrijke, onderzoeksopdrachten betroffen onderwerpen als democratie, markttoezicht en Europa, dan wel de meldingsplicht voor witwassen en terrorismefinanciering. Meer abstract waren de opdrachten over het cultureel ondernemerschap en over de aspiraties van de overheidsjurist.

Delen