16 november 2022

De Week van de Rechtsstaat 2023

Het belang van onze democratische rechtsstaat kan niet worden overschat. Zeker in deze tijden waarin er een oorlog op ons continent woedt en in Nederland zelf door onder meer de toeslagenaffaire de nodige maatschappelijke onrust is ontstaan. Mede om die reden organiseert de Academie in 2023 van dinsdag 30 mei tot en met zaterdag 3 juni de Week van de Rechtsstaat. Een week met allerlei interessante bijeenkomsten waarbij rijks- en gemeenteambtenaren, rechters, wetenschappers en politici de gelegenheid wordt geboden om samen te komen en kennis uit te wisselen over allerlei onderwerpen die de rechtsstaat betreffen. De week wordt o.a. door mr. Th. de Graaf bij de Raad van State geopend.

Op zaterdag 3 juni sluiten we de week af met een publieksdag. Iedereen, van jong tot oud, kan dan een Rondje Rechtsstaat lopen. Daartoe openen in ieder geval de Academie, de Eerste Kamer, de Hoge Raad, het Kabinet van de Koning, de Raad voor de Rechtspraak en de Raad van State hun deuren. Om daarbij zoveel mogelijk publiek te betrekken organiseren wij bovendien wedstrijden voor studenten en promovendi en voor middelbare scholieren. Zegt het voort en kom vooral ook zelf met vrienden en familie een kijkje nemen! 

Volg deze pagina voor het meest actuele programma en informatie over de inschrijving voor het programma voor professionals. 

Delen


Download

Flyer Rondje Rechtsstaat

Downloaden

Meer informatie?

Monique Wesselink

dr. mr. Monique Wesselink

Programmamanager


Gedetacheerd bij Gemeente Amsterdam tot oktober 2024.