11 mei 2022

De Grondwetwandeling

De Academie voor Wetgeving draait al jaren mee in het zogeheten Essentieprogramma dat door de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering (RAFEB) wordt georganiseerd. Het onderdeel over de rechtsstaat en het rechtsstatelijk besef wordt verzorgd door docenten, afkomstig van verschillende ministeries. Sinds maart 2022 is daaraan een Grondwetwandeling toegevoegd.

In het Essentieprogramma was eerder een vergelijkbare wandeling opgenomen, gebaseerd op “Het Haagse Grondwetpad”. Dit informatieve boekje, in 2010 uitgegeven door het ministerie van BZK, is inmiddels verouderd, bijvoorbeeld omdat enkele organisaties in de tussentijd verhuisden. Nu het Essentieprogramma weer ‘fysiek’ kan worden uitgevoerd, heeft Nico Florijn, programmamanager bij de Academies, in opdracht van de RAFEB een nieuwe Grondwetwandeling uitgestippeld.

Inmiddels wandelen deelnemers aan het Essentieprogramma langs gebouwen en standbeelden in de Haagse ‘vierkante kilometer’, terwijl Nico de daaraan verbonden geschiedenis in verband brengt met de Nederlandse Grondwet. Zo wordt bij het standbeeld van Thorbecke gesproken over enkele staatsrechtelijke innovaties van de Grondwet van 1848 en hun huidige betekenis. Op het Plein, tegenover de Logementen van Amsterdam en van Rotterdam, gaat het over ‘het Huis van Thorbecke’ en artikel 124 van de Grondwet. De verhuizingen van de Hoge Raad door de eeuwen heen – van het Binnenhof, via een gebouw naast het toenmalige ‘Departement van Justitie’, naar het Huis Huguetan en uiteindelijk naar het huidige onderkomen aan het Korte Voorhout – geven aanleiding om te bespreken of, en hoe, de trias politica en de onafhankelijkheid van de rechtspraak in de Grondwet zijn geregeld.

De eerste keren bleek de wandeling erg op prijs te worden gesteld. Er wordt daarom gewerkt aan een audiotour, zodat binnen afzienbare termijn de wandeling ook zonder gids kan worden gemaakt.  

Delen