12 mei 2022

De Europese Driedaagse 2022

De Europese Driedaagse was met een juiste combinatie van inhoud en gezelligheid een zeer geslaagde week dit jaar! Dit jaar stond de Driedaagse in het teken van Europese waarden en fundamentele rechten. Deze Europese waarden - zoals waardigheid, vrijheid, veiligheid, democratie, gelijkheid - komen in het huidige tijdperk in verschillende EU-lidstaten nog wel eens onder druk te staan.

De week werd afgetrapt met twee interessante lezingen over de stand van bovengenoemde waarden binnen de Europese Unie. Bijzonder hoogleraar (RUG) Jurian Langer nam de trainees mee in de wereld van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de rol van het Hof bij de bescherming van deze waarden. Bijzonder hoogleraar Jon Morijn (RUG) liet zijn licht schijnen op hoe het op dit moment met de bescherming van grondrechten binnen de Europese Unie is gesteld. In een pubquiz werd bij de trainees getest hoe het is gesteld met hun algemene kennis.

In antwoord op de ontwikkelingen in Polen en Hongarije heeft de Europese Commissie sinds 2021 de mogelijkheid om EU-subsidies te bevriezen wanneer de principes van de rechtsstaat niet worden geëerbiedigd. Begin april kondigde voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen aan deze procedure te starten om EU-subsidies voor Hongarije te kunnen bevriezen. De regering van de pas herkozen premier Viktor Orbán is daarmee de eerste die onder de nieuwe regel valt. Zal dit sanctiemechanisme Hongarije en Polen dichter naar de EU en Europese waarden doen bewegen? En wat heeft de Europese Unie achter de hand als dat niet het geval is? Tijdens een paneldiscussie kregen trainees de kans deze en andere vragen te bespreken met academici, rijksambtenaren en een rechter.

Naast de rechtsstatelijke kwesties die spelen in andere lidstaten kent de EU ook genoeg andere uitdagingen. Tijdens het bezoek aan Eurojust kregen de trainees meer te horen over de inspanningen die de organisatie verricht om de EU veilig en vrij te houden van internationale criminaliteit. Ook konden zij zelf actief ervaren hoe het is om onderdeel uit te maken van EU-onderhandelingen in de Europese Raad, door in de huid te kruipen van de Europese wereldleiders en op zoek te gaan naar een gezamenlijke aanpak van de klimaatcrisis.

Koffie? Check! Vrijdag vertrokken de trainees in alle vroegte richting Brussel. Deze laatste dag bezochten zij de Europese Commissie, de Permanente Vertegenwoordiging en een Lobbykantoor. De trainees stonden daar stil bij de Europese waarden bij migratie- en veiligheidskwesties en de (conferentie over) de toekomst van Europa. De week werd feestelijk afgesloten met een borrel, waarbij werd teruggeblikt op hoogtepunten van de week!

Delen