25 november 2021

De eerste indrukken van de nieuwe rector-directeur

Per 1 oktober ben ik Bert Niemeijer opgevolgd als rector-directeur van de Academies voor Wetgeving en Overheidsjuristen. Bij deze geef ik een inkijkje in mijn ervaringen van de eerste zes weken in mijn nieuwe functie. Die stonden allereerst in het teken van het leren kennen van mijn eigen directe collega’s. Gelukkig gold begin oktober nog geen streng thuiswerkadvies, zodat ik in het prachtige pand aan het lange Voorhout goede gesprekken met hen kon voeren. Dat hielp mij ook bij het bekendraken met allerlei organisatorische processen als het opstellen van de begroting voor het nieuwe jaar, het eigen maken van HRM- en financiële systemen en enigszins een beeld vormen van wat er allemaal moet gebeuren om de (onderwijs)activiteiten van de Academies mogelijk te maken. Ik was – en ben nog steeds – onder de indruk van de wijze waarop iedereen in de Academie daaraan bijdraagt. Daarbij heb ik grote bewondering voor de flexibiliteit die iedereen nog steeds laat zien, ook na inmiddels meer dan een jaar onzekerheid van af en aan hybride werken en onderwijs verzorgen.

Naast kennismaking met de interne organisatie heb ik de afgelopen weken gebruikt om kennis te maken met de mensen en organisaties die op de een of andere manier betrokken zijn (geweest) bij de Academies. Daarbij is het opvallend dat een groot aantal mensen al lang verbonden is aan de Academie, soms al sinds de oprichting. En hun betrokkenheid en enthousiasme voor onze organisatie is onverminderd groot. Het is boeiend om ontstaansgeschiedenissen te horen uit monden van mensen ‘die erbij waren’ en te ondervinden hoe de Academies zijn verworden tot wat ze nu zijn. Het is daarbij interessant om, juist vanuit die boeiende historie, al voorzichtig te kunnen concluderen dat de Academies op een punt zijn aangekomen waarop keuzes moeten worden gemaakt: voor groot onderhoud van bestaande paden óf het inslaan van nieuwe wegen.

De eerste honderd dagen zijn cruciaal bij het bekleden van een nieuwe functie, zo wordt vaak gezegd. Ik heb mij voorgenomen om – enigszins tegen mijn natuur in – niet direct op allerlei zaken actie te ondernemen, maar de eerste tachtig dagen vooral te gebruiken om kennis te maken, te luisteren, te ontdekken en mezelf te verwonderen. Ik zie het als een enorme luxe om de kans te krijgen gesprekken te voeren met een grote variëteit aan mensen. Die gesprekken bieden hele mooie inkijkjes in de ervaringen van mijn gesprekspartners met de Academies, de academisten en onze opleidingen. Ondertussen leer ik van alles over het werk binnen een politieke context, leiderschap, opvattingen over samenwerking en de rol die de jurist hierin speelt of zou kunnen spelen. Bijkomend voordeel: ik ontdek hoe betrokken (en leúk) de mensen ‘in het wereldje’ zijn! Wat dat betreft voel ik me reeds nu enorm welkom en gesteund. En ik leer veel nieuwe afkortingen….

Dit alles biedt tot op heden meer dan voldoende stof tot nadenken. Gelukkig valt, ongeveer na die tachtig dagen, de kerstvakantie. Dat biedt mij de gelegenheid om onder de kerstboom alles wat ik heb gehoord en gelezen om te vormen tot plannen ten aanzien van de activiteiten én de organisatie van de Academies. In de eerste helft van 2022 zullen we die plannen bespreken met belangrijke gesprekspartners, zoals het Bestuur van de Stichting Recht en Overheid, de Deelnemersraad en de Opleidings- en Curriculumcommissie. Over de plannen die hier mogelijk uit voortvloeien, zal ik in een latere editie van Academie Actueel graag verslag doen.

En mocht u een bijdrage willen leveren aan mijn ontdekkingstocht: ik ga graag in gesprek.

Pauline Schuyt
P.Schuyt@acwet.nl

Delen