13 december 2023

Blended learning: onze nieuwe masterclass 'Ruimte in Regels'

In 2020 heeft de Academie  op verzoek van en in samenwerking met Professionals voor Maatwerk Multiprobleemhuishoudens (PMM) de masterclass Ruimte in regels ontwikkeld. In de masterclass verkennen de docenten samen met de cursisten welke mogelijkheden de regelgeving binnen het sociaal domein biedt om maatwerk te kunnen leveren op het terrein van urgente sociale multiproblematiek. De masterclass is bedoeld voor juristen en beleidsmakers van gemeenten en het Rijk die zich dagelijks bezighouden met het leveren van maatwerk.

De masterclass is begonnen met twee fysieke dagdelen, maar is inmiddels geëvolueerd tot een blended cursus. De afgelopen periode heeft de Academie in samenwerking met het platform aNewSpring en de docenten Saskia van Muiswinkel (Landelijk Maatwerkloket Multiproblematiek), Karolien Runia (UWV) en Frank van Tienen (Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn) de e-learning Ruimte in regels ontwikkeld. In de e-learning staan we stil bij wat we bedoelen met ‘maatwerk’ en wat de relevante ontwikkelingen en grenzen zijn. Ook bespreken we de AWB, de AWB-toolbox en de beginselen van behoorlijk bestuur. De e-learning is afwisselend ingericht met een divers aanbod aan o.a. literatuur, filmpjes en casuïstiek. Waar de e-learning zorgt voor meer theoretische verdieping gaan de docenten in de fysieke bijeenkomst juist in gesprek met de cursisten aan de hand van een casus. De meerwaarde van deze fysieke uitwisseling vult de e-learning goed aan waardoor we de cursisten handvatten kunnen bieden om binnen de juridische kaders efficiënt te handelen als zij toepassing moeten geven aan uiteenlopende regelingen in het sociale domein. De deelnemers van de eerste uitvoering van de blended masterclass zijn erg positief. Een deelnemer: “Vooral de inhoudelijke bespreking van de casuïstiek is interessant. Doordat iedereen deze vanuit zijn eigen perspectief bekijkt, worden deze verschillend benaderd. Dit weerspiegelt de realiteit.”

In december van dit jaar staan er nog twee uitvoeringen op de planning, die door de grote interesse al helemaal vol zitten. Volgend jaar willen we dan ook graag nog meer geïnteresseerden de mogelijkheid geven om deel te nemen aan deze leerzame blended masterclass. Hou onze website dan ook goed in de gaten voor nieuwe data in 2024!

Delen