4 mei 2022

Bezoek aan de Verdragenkluis

Op 8 april jl. bezochten de deelnemers aan de cursus Verdragenrecht in kort bestek de verdragenkluis in het ministerie van Buitenlandse Zaken. In deze kluis liggen alle verdragen waarbij Nederland partij is, van 1940 tot heden, opgeslagen. Denk aan het capitulatie’verdrag’ van Nederland uit 1940, de Benelux-verdragen of het Verdrag betreffende de Europese Unie. Daarnaast speelden de deelnemers een ondertekeningsceremonie na, waarin een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de staat Academia werd gesloten. Die ceremonie werd, geheel zoals het hoort, met een glas bubbels afgesloten.

Deze cursus vindt in het voorjaar van 2023 weer plaats. Houd onze website in de gaten of meld je aan voor onze maandelijkse mailing met het cursusaanbod. In deze cursus staan de juridische kenmerken van verdragen, alsmede de totstandkoming, ratificatie en toepassing van verdragen centraal en hun doorwerking in het Nederlandse recht, met speciale aandacht voor de Nederlandse verdragspraktijk.

Delen