9 juli 2019

‘Beter en veiliger met meer identificatiemiddelen’

 • Interview met Barbera Veltkamp (penvoerder wetsvoorstel ‘digitale overheid’,
  Directie CZW/BZK) over de cursus ‘
  Uitvoering Wet Digitale Overheid’

De overheid gaat zijn digitale dienstverlening, naast DigiD, ook via alternatieve toegangssleutels aanbieden. De cursus ‘Uitvoering Wet Digitale Overheid’ gaat over deze verandering en wat het in de praktijk betekent. We praten met Barbera Veltkamp, een van de docenten van deze cursus.

 1. Wie zou deze cursus moeten volgen? Voor welke jurist is deze cursus onmisbaar?
  Centraal in deze cursus staat de toegang tot de overheidsdienstverlening, de digitale toegangssleutel tot de diensten en producten van de overheid. Het gaat dus over DigiD, de privaat ontwikkelde alternatieven en het juridische kader hierbij.
  Deze cursus is geschikt voor iedereen die te maken heeft met de digitale dienstverlening, dus het digitaal verschaffen van overheidsproducten of –diensten, zoals het aanvragen van een paspoort of het doen van een melding. Juridische vragen bij dit vraagstuk staan centraal, maar er zitten ook beleidsmatige en (ICT-)technische aspecten aan. Er wordt een overzicht van deze ontwikkelingen gegeven voor diegenen die zich bezighouden met digitale dienstverlening en wet- en regelgeving.
 2. Kunnen beleidsambtenaren deze cursus ook volgen, al zijn ze geen jurist?
  Er zijn natuurlijk ook beleidsambtenaren, ICT’ers en medewerkers van gemeenten en uitvoeringsorganisaties betrokken bij de toegang tot digitale dienstverlening. Zij kunnen deze cursus zeker volgen, maar de focus ligt wel op de juridische kaders.
 3. Kunt u een voorbeeld geven van de handvatten waarover een cursist na de cursus beschikt?
  De cursus geeft duidelijkheid over de betekenis van de komende regels over digitale toegang: welke domeinen vallen binnen de reikwijdte, hoe classificeer je als overheid het betrouwbaarheidsniveau van je dienstverlening, welke identificatiemiddelen zijn daarbij nodig en beschikbaar? Wat betekent de acceptatieplicht m.b.t. publieke en private identificatiemiddelen voor mij als overheidsdienstverlener? Aan welke informatiebeveiligingsregels moet ik voldoen? Hoe werkt de bekostiging? Welke rechten en waarborgen gelden er voor burgers, o.a. op het punt van verwerking van het burger service nummer en andere persoonsgegevens? Hoe kijkt de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze vraagstukken aan? Waar raakt deze materie de Awb, de AVG en de Europese eIDAS-verordening?
 4. Waarom geeft u deze cursus samen met Margot Savelkoul (projectleider eID bij Logius)?
  Margot Savelkoul is econoom en ook thuis in techniek. Zij is betrokken bij de voorbereiding van de toelating van private identificatiemiddelen. Bij de inrichting en vormgeving van de digitale overheid is het essentieel om multidisciplinair samen te werken. Bij BZK doen we dat met veel plezier!
 5. Wilt u verder nog graag iets kwijt?
  Hoe je je identificeert bij de overheid is een actueel onderwerp waar alle (semi-)overheden, en bijvoorbeeld ook de zorg, mee te maken hebben. Gelukkig wordt de zienswijze dat toegang tot de overheid beter en veiliger moet en met meer identificatiemiddelen breed gedragen.

Delen