4 juli 2022

AwB maatwerkcursussen voor niet-juristen van de uitvoeringsorganisatie DUS-I

De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) is een expertisecentrum op het gebied van subsidies. We zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van meer dan honderd regelingen van de ministeries van OCW en VWS. DUS-I draagt bij aan een gezond en slim Nederland voor iedereen.

Gestart in 2016 heeft DUS-I een stevige groei doorgemaakt. Ondanks de huidige krappe arbeidsmarkt lukt het gelukkig om nieuwe medewerkers aan te trekken maar lang niet iedere nieuwe medewerker heeft kennis en ervaring met het verstrekken van subsidies. Financiële en juridische kennis is een belangrijk en noodzakelijk fundament voor de uitvoering van ons werk.

Daarom heeft DUS-I contact gezocht met de Academie voor Wetgeving met de vraag om voor ons maatwerkcursussen te ontwikkelen waar de Algemene Wet Bestuursrecht centraal staat. Met als doelgroep de grote groep medewerkers zonder juridische vooropleiding.

In onderlinge afstemming en samenwerking heeft dit geleid tot twee mooie maatwerkcursussen: een basis- en verdiepingscursus AwB. Iedere cursus bestaat uit twee dagdelen. De docent van de academie reikt onze medewerkers een flink stuk theorie aan die wordt aangevuld met casuïstiek die betrekking heeft op DUS-I. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: de opzet en indeling van de Awb, gelede normstelling, besluiten, VOI, algemene beginselen van behoorlijk bestuur, menselijke maat, beschikkingen, bevoegdheid, mandaat en delegatie, WOB en WOO, wijziging en intrekking van beschikkingen en (terug)vorderen.

De uitvoering van de cursussen is gestart en de eerste reacties en evaluaties van onze medewerkers die deelnemen aan de cursussen zijn uiterst positief. Citaat van een deelnemer: Twee weken terug mocht ik de basiscursus Awb doen. Dit vond ik echt een heel goede cursus omdat de stof vertaald werd naar voor mij herkenbare praktijksituaties, en we er in de groep stevig over konden discussiëren. Echt een aanrader! Zowel voor wie weet hoe de Awb in elkaar zit als voor wie zich afvraagt waar die letters voor staan”.

Tekst: Karin Smids (VWS)

Delen