17 juli 2014

Afscheid van Peter van Lochem als rector van de Academies

Op 22 april vond het afscheid plaats van Peter van Lochem als rector van de Academies voor Wetgeving en voor Overheidsjuristen.

Tijdens een kort symposium gingen vier sprekers in op het thema ‘macht en onmacht van juristen’. Wim Voermans, hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, besprak het opleiden van juristen. Rien den Boer, directeur WJZ van het ministerie van VWS, ging in op de macht van departementale juristen en verluchtigde zijn betoog met een muzikaal intermezzo. Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden, griffier van de Tweede Kamer, aandacht vroeg voor de moeilijke positie van juristen in het parlement, in het bijzonder van Kamerleden die een initiatiefvoorstel proberen te schrijven. Pauline Westerman zette enkele filosofische kanttekeningen bij het thema macht en loyaliteit vanuit het standpunt van een overheidsjurist.

Verder kwamen Anneke van Dijk, directeur WJZ van het ministerie van V&J, en Gerard Roes, DG Rechtspleging en Rechtshandhaving van hetzelfde ministerie, aan het woord. Ook sprak Tineke Witberg, programmamanager van de Academie voor Overheidsjuristen, namens de staf de vertrekkende rector toe. Rein Jan Hoekstra, voorzitter van het bestuur van de Academies, sprak als laatste en bood tevens een cadeau. Nadat Peter van Lochem op de voordrachten en speeches geantwoord had, volgde een goed bezochte afscheidsreceptie.

De procedure voor de benoeming van de nieuwe rector is in volle gang. Karel Kraan als waarnemend rector aangesteld voor zolang nog niet in de definitieve opvolging is voorzien.

Delen