20 oktober 2015

Afscheid bestuursvoorzitter Hoekstra

Nadat Stolker tijdens de opening van het academisch jaar zijn inspirerende lezing had gegeven, werd overgegaan tot het tweede deel van de bijeenkomst. Daarin werd afscheid genomen van de bestuursvoorzitter, Rein Jan Hoekstra.

De rector memoreerde enkele van de grote verdiensten die Hoekstra als voorzitter van het bestuur van de Stichting Recht en Overheid heeft gehad voor de academies. Hij is voorzitter geweest sinds de oprichting van de Academie voor Wetgeving in 2001 en onder zijn leiding is sprake geweest van groei en bloei. Daarbij is in het bijzonder te wijzen op de oprichting van de Academie voor Overheidsjuristen in 2009, op de gestage uitbreiding van het cursusaanbod aan ervaren juristen tot momenteel meer dan 60 per jaar en aan de bloei van maatwerkcursussen. Hoekstra is altijd een geweldig ambassadeur van de academie geweest en laat ook een erfenis na om trots op te zijn. De aanwezigen ondersteunden deze woorden met een langdurige staande ovatie.

In zijn dankwoord benadrukte Rein Jan Hoekstra de noodzaak van de bevordering en borging van de kwaliteit van de juridische functie bij het Rijk. Het belang van de bijdrage die de academies daaraan leveren noemde hij onverminderd groot. Vervolgens opende hij - voor de laatste maal - het nieuwe academisch jaar. De bijeenkomst werd afgesloten met een geanimeerde receptie.

Delen