6 juli 2017

Accreditatie van onze masteropleidingen

Om een ‘masteropleiding’ te mogen aanbieden wordt een opleiding elke zes jaar aan een kwaliteitscontrole onderworpen door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De opleiding moet eerst een kritische zelfevaluatie uitvoeren. Vervolgens komt een onafhankelijke commissie in een tweedaags bezoek zich op de hoogte stellen van de kwaliteit van de opleiding. In dat kader spreekt de commissie ook met een groot aantal betrokkenen bij de opleiding. 

De commissie voor onze opleidingen tot Wetgevingsjurist en tot Overheidsjurist bestond uit: mr. dr. Frits Salomons (voorzitter), prof. mr. dr. Ymre Schuurmans, prof. mr. dr. Bernard Hubeau, mr. dr. Arnt Mein, mr. Jill Bangert, Oussama Chraibi LLB (studentlid) en dr. Anna Sparreboom (secretaris, projectleider QANU).

Op 26 en 27 juni heeft deze commissie de beide academies bezocht en onder meer gesproken met studenten, alumni, docenten, examencommissie, leden van de opleidings-en curriculumcommissie, vertegenwoordigers van het werkveld, het bestuur en medewerkers van de academies. Het bezoek is goed verlopen. De commissie bleek tevreden over onze voorbereiding en zei zeer plezierige gesprekken te hebben gevoerd. Uit de presentatie van de voorlopige bevindingen aan het eind van het bezoek mogen wij de verwachting ontlenen dat het oordeel van de commissie positief zal zijn en dat wij ook de komende zes jaar geaccrediteerde masteropleidingen mogen blijven aanbieden. 

Graag danken wij allen die hieraan hebben bijgedragen, voor hun tijd en de positieve energie die zij in de gesprekken hebben laten zien! Eind 2017 zal de NVAO haar definitieve oordeel bekend maken. Uiteraard zullen wij daarvan bericht doen.

Delen