23 februari 2016

Aankondiging lezing en discussiebijeenkomst in maart 2016

 

Er worden twee bijeenkomsten georganiseerd waarvoor geïnteresseerden van harte worden uitgenodigd. Het gaat om een lezing en een discussiebijeenkomst.

Lezing 3 maart 2016: Afstemming strafrechtelijk en bestuursrechtelijk handhaven

Op 3 maart 2016 zal Michiel van Emmerik (hoofddocent staats- en bestuursrecht Universiteit Leiden/rechter-plaatsvervanger bestuursrecht Rechtbank Midden-Nederland) een interactieve lezing houden.

Doelgroep:      Overheids- en wetgevingsjuristen
Datum:             3 maart 2016, ontvangst v.a.15.00 uur, start om 15.30 uur, tot 17.30 uur met aansluitend borrel
Spreker:           mr.dr. M.L. (Michiel) van Emmerik (hoofddocent staats- en bestuursrecht Universiteit Leiden/rechter-plaatsvervanger bestuursrecht Rechtbank Midden-Nederland)

Voor meer informatie en inschrijving, klik deze link.

Discussiebijeenkomst 17 maart 2016: Better Regulation?!

Op 19 mei 2015 presenteerde de Europese Commissie haar ambitieuze Better Regulation agenda. Europese regels zullen fit for purpose zijn en better results opleveren. Met een 400 pagina tellende toolbox voor haar ambtenaren, een vernieuwd Inter Institutioneel Akkoord over betere regelgeving, een nieuw REFIT-platform en een Regulatory Scrutiny Board voor impact assessments zijn in Europa de bakens verzet.

Doelgroep:      Wetgevingsjuristen
Datum:             17 maart 2016, ontvangst v.a.15.00 uur, start om 15.30 uur, tot 17.30 uur
Spreker:           mr. M. (Marjolein) Smeets MLC (wetgevingsjurist bij het ministerie van I&M)

Voor meer informatie en inschrijving, klik deze link.


Vooraankondiging van twee volgende lezingen (nadere informatie volgt):

7 april 2016
Lezing: De consultatie van fiscale wetsvoorstellen in de voorbereidingsfase van het wetgevingsproces door dr. N.M.A. (Netty) van Kreveld

29 april 2016
Lezing: De Europese prejudiciële procedure door mr. R. (Ramona) Grimbergen

 

Vanaf 2016 worden de door de Academies georganiseerde actualiteitenbijeenkomsten aangeduid met ‘lezingen’. Ook worden de bijeenkomsten ‘Hoe staat het met …?’ aangeduid met  discussiebijeenkomsten. Bovendien worden de onderwerpen en data van die bijeenkomsten afgestemd met die van bijeenkomsten georganiseerd door:
- de sector Wetgevingskwaliteitsbeleid van V&J (WKB);
- de Vereniging JuristenRijk;
- de Vereniging voor Wetgeving- en Wetgevingsbeleid en
- het Expertisecentrum Europees Recht van BZ (ECER).
Voortaan krijgt u dus in één nieuwsbrief een overzicht van alle georganiseerde bijeenkomsten!

Delen