15 september 2013

Aan het woord: promovendus Miriam Korten

Miriam is werkzaam bij het Openbaar Ministerie en promoveert naast haar werk. Het onderwerp van haar proefschrift is getuigenbescherming. Zij vertelt waar haar onderzoek over gaat en wat haar ervaringen tot nu toe zijn. 

In augustus 2010 raakte ik bekend met de mogelijkheid die de Academies bieden om te promoveren naast je werk. Ik speelde op dat moment al lange tijd met de gedachte om een proefschrift te schrijven, maar gezien mijn drukke baan ontbrak het mij aan tijd. Het aanbod van een betaald promotietraject voor twee dagen per week gedurende drie jaren naast mijn werk, was dus een unieke kans. Op 1 februari 2011 startte mijn ‘project’. 

Onderwerp promotieonderzoek

Ik onderzoek de grenzen van de zorgplicht die de overheid heeft in het kader van de bescherming van iemand die in gevaar is gekomen als gevolg van het verlenen van medewerking aan de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Prof. dr. F.W. Bleichrodt, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, is mijn promotor. 
Naar het onderwerp voor mijn onderzoek hoefde ik niet lang te zoeken. Voor mij stond voorop dat het onderwerp naast mijn eigen interesse, raakvlakken moest hebben met mijn werk bij het openbaar ministerie. Op die manier zou ik theorie en praktijk kunnen integreren in mijn onderzoek. 

Toegevoegde waarde van promoveren

Tot op heden werk ik met veel plezier aan mijn proefschrift. Het heeft me scherper gemaakt en het heeft mijn kennis verdiept en verbreed. Het feit dat ik een werkplek op de universiteit heb gekregen voor de duur van het traject heeft daaraan zeker bijgedragen. 
Verder heb ik door mijn onderzoek veel inspirerende mensen ontmoet en heb ik de kans gekregen om naar Duitsland en Canada te gaan ten behoeve van het rechtsvergelijkende deel van mijn onderzoek. Daarnaast heb ik samen met mijn promotor een artikel geschreven over getuigenbescherming dat de aandacht van de politiek en de rechtspraak heeft getrokken.

Tips voor geïnteresseerden

Het einde van mijn promotietraject is in zicht. Een periode van drie jaar om een proefschrift te realiseren lijkt lang, maar de tijd vliegt voorbij. Ik heb tot op heden een aantal weekenden en vakantiedagen geïnvesteerd om op schema te blijven. Als je ziet dat het onderzoek daardoor vordert, dan gaat dat vanzelf. Het blijft een pittig traject dat discipline vergt. Maar ik kan het iedereen aanraden! Belangrijk is wel dat je een onderwerp kiest waarin je écht geïnteresseerd bent. Om die interesse vast te houden helpt het wanneer je onderwerp aansluit bij je werk.

 

Delen