Wetgevingsconsultatie via een (nieuw) model?

« terug naar overzicht

Datum
7 april 2016

 

Wetgevingsconsultatie is op dit moment een ‘hot’ item. De maatschappij heeft meer behoefte aan vroegtijdige openbaarheid van en transparante consultatie over voorgenomen wetgeving. Belanghebbenden in de samenleving willen zich daarover kunnen uitlaten en tijdig op eventuele wijzigingen kunnen inspelen.

Na het afronden van een experiment met internetconsultatie, was het kabinet voornemens in 2011 te besluiten of internetconsultatie een vast onderdeel van het wetgevingsproces zou worden. Voordat het experiment met internetconsultatie was voltooid, concludeerde het kabinet echter al dat internetconsultatie een nuttig instrument is als aanvulling op de bestaande wetgevingsconsultatiepraktijk, alleen niet als vast onderdeel in het wetgevingsproces. Het kabinet meende dat internetconsultatie ‘vaker moet worden ingezet, maar niet in alle gevallen’ en ‘dat de afzonderlijke ministeries voor een adequate en effectieve inzet van internetconsultatie zelf verantwoordelijk zijn.’

Dr. mr. Netty van Kreveld, universitair docent aan de Universiteit Leiden en onlangs gepromoveerd op het onderwerp ‘consultatie bij fiscale wetgeving,’ zal tijdens haar lezing ingaan op het nut (de functies) van wetgevingsconsultatie en op het consultatiemodel dat zij heeft ontwikkeld. Dit consultatiemodel kan als hulpmiddel dienen om bij de totstandkoming van (fiscale) wetgeving de optimale consultatievariant en de geschikte ‘stakeholders’ te kiezen. Aangezien de wijze waarop een consultatie wordt uitgevoerd van doorslaggevende betekenis kan zijn voor het succes van een consultatie, bespreekt zij ook de belangrijkste fasen van een goede consultatieprocedure en de overwegingen die van belang voor de vorming van elke fase kunnen zijn.

Wetgevingsjuristen, overheidsjuristen en beleidsmedewerkers zijn van harte welkom bij deze bijeenkomst. Er worden geen kosten in rekening gebracht.

Datum                7 april 2016

Tijdstip              15.30-17.00 uur (inloop vanaf 15.15 uur)

Locatie              Academie, Lange Voorhout 62 te Den Haag

PWO-punten    1,5