Week van de Rechtsstaat: Rechtsstaat & 175 jaar Thorbecke

« terug naar overzicht

Datum
2 juni 2023

Aantal deelnemers: maximaal 60
Locatie: Academie voor Wetgeving | Lange Voorhout 62 Den Haag

Inloop een half uur voorafgaand aan het symposium

Programma


Moderator: Monique Wesselink (Programmamanager Academies voor Wetgeving en Overheidsjuristen)


Grondwet 1848: Wat was de erfenis van Thorbecke en Donker Curtius voor de relatie tussen overheid en religie?

Wytze van der Woude (Hoogleraar Recht decentrale overheden Rijksuniversiteit Groningen, directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving BZK) en Paul van Sasse van IJsselt (Hoogleraar Grondrechten en mensenrechten Rijksuniversiteit Groningen, coördinerend juridisch adviseur directie Constitutionele Zaken en Wetgeving BZK)

Van 1848 tot vandaag de dag is de relatie tussen overheid en religie onderhevig geweest aan grote veranderingen. Daarbij is religie in het publiek domein zowel verrijkend geweest als stof tot conflict. De overheid weet zich soms maar moeilijk te verhouden tot religieuze organisaties en hun activiteiten. Dat was kort na 1848 al het geval en is anno 2023 niet heel veel anders. Van der Wouden en Van Sasse nemen u mee naar de woelige jaren na 1848 en gaan met de deelnemers in gesprek over actuele vraagstukken inzake religie en het publieke domein.


Grondwet 1848: wat was de (bijzondere) aanleiding?

Wim Voermans (Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht Universiteit Leiden)

1848 is zonder twijfel een van de meest bewogen jaren in onze politieke en constitutionele geschiedenis: binnen een jaar wordt de Nederlandse Grondwet helemaal op de schop genomen en worden de belangrijkste politieke instituties geheel herzien. Een nieuw parlementair stelsel, de grondvesten voor een liberale democratie. Hoe raakte de zaak zo in enen in een flux. Op basis van zijn nieuwe boek ‘Onze constitutie: de geschreven en ongeschreven regels van het Nederlandse staatsbestel (Prometheus: Amsterdam, maart 2023)’ vertelt Voermans over die bijzondere tijd, de strijd, de humeuren van de hoofdrolspelers en de vraag: hing die herziening in de lucht en was die onvermijdelijk – of speelden toeval en karakters juist een bepalende rol?

 

Lukt het niet om in te schrijven omdat u geen zakelijke gegevens kunt invullen? Neem dan contact met ons op via stichtingrechtenoverheid@acwet.nl