Week van de Rechtsstaat: Informele triasbijeenkomst

« terug naar overzicht

Datum
1 juni 2023

Aantal deelnemers: maximaal 45
Locatie: Academie voor Wetgeving | Lange Voorhout 62 Den Haag

Inloop een half uur voorafgaand aan het symposium

Programma


De TRIAS opnieuw in balans 

Hoe gaat het met de TRIAS in ons land? Het lijkt erop dat de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht de afgelopen decennia vooral naar zichzelf hebben gekeken zonder aandacht voor de gezamenlijke taak. Daardoor dreigt de met de TRIAS juist beoogde balans tussen deze staatsmachten verstoord te raken. De Rechtbank Den Haag en de Academie voor Wetgeving willen dat met het TRIASproject veranderen. Dit initiatief beoogt de staatsmachten met elkaar in contact te  brengen en te houden, door:
• deelnemers die dat willen als buddies aan elkaar te koppelen;
• stages te regelen;
• blogs, actualiteiten en evenementen te delen via een besloten LinkedIn groep, en
• informele bijeenkomsten te organiseren.
Alleen als we elkaars rol écht kennen, kan onze democratische rechtsstaat floreren!
Tijdens deze eerste informele bijeenkomst van het TRIASproject maken we kennis, delen we de beelden die we over en weer van elkaar hebben en bespreken we hoe we ons contact kunnen voortzetten.

Cok Vrooman (Hoogleraar Social Security and Participation Universiteit Utrecht) leidt de bijeenkomst kort in met een schets van de mensbeelden die in beleid kunnen worden onderscheiden. Vervolgens bespreken we gezamenlijk met de inleider, o.l.v. Cindy Seinen (Rechter Rechtbank Den Haag) en Monique Wesselink (Programmamanager Academie voor Wetgeving en Overheidsjuristen) hoe burgers en de deelnemers de TRIAS zien.

Deze middag starten we ook met het ‘buddy-project’: de mogelijkheid om aan een deelnemer uit een andere staatsmacht te worden gekoppeld om het gesprek op eigen gelegenheid voort te zetten – tijdens een kop koffie, een werkbezoek, in een vlog… of meteen tijdens de borrel!

Wij zien er naar uit jullie te ontmoeten en het gesprek aan te gaan!

De bijeenkomst is vertrouwelijk van aard (Chatham House rule)

 

Lukt het niet om in te schrijven omdat u geen zakelijke gegevens kunt invullen? Neem dan contact met ons op via stichtingrechtenoverheid@acwet.nl