Technologie op waarde schatten

« terug naar overzicht

Datum
26 oktober 2017

Gratis lezing voorafgaand aan de cursus "Omgaan met technologie: een analytisch beoordelingskader"

Dagelijks komen er nieuwe technologieën en technologische toepassingen op de markt. Vandaag zijn dat smartphones met apps als Airbnb en Uber, morgen zijn het robots die pizza’s bezorgen en boodschappen doen, of gebouwen met zelfreinigende nanomaterialen. Er komen steeds meer digitale platformen en toepassingen van big data die de deeleconomie versterken. Technologie gaat op nieuwe manieren relaties aan met de samenleving en de leefomgeving. Dat levert in veel gevallen aanvullingen en harmonie op, bijvoorbeeld doordat nieuwe mogelijkheden ontstaan voor transport, voor het gebruik van ruimte of voor duurzamer oplossingen. Tegelijkertijd kunnen spanningen en conflicten ontstaan: druk op de openbare ruimte, strijd om werkgelegenheid of nieuwe vormen van schaarste. De uitkomsten van die spanningen en conflicten kunnen verschillen voor diverse belanghebbenden. Daarnaast is technologie zelf niet neutraal. Bij het ontwerp en de toepassing ervan worden impliciet en expliciet keuzes gemaakt die de relaties tussen technologie en samenleving en leefomgeving bepalen.

Op voorhand is niet duidelijk welke gevolgen er zijn en hoe deze moeten worden gewaardeerd. Op welke termijn dienen zij zich aan? Bij welke schaal worden ze relevant? Waarin uiten de gevolgen zich? Wie hebben er belang bij? Welke gevolgen zijn tijdelijk en welke structureel?

Op 26 oktober zullen prof. mr. N.S.J. Koeman en ir. D.K. Wielenga zowel een lezing als een cursus geven over de handreiking “Technologie op waarde schatten” van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). In de gratis toegankelijke lezing leer je dat in de schijnbare chaos een aantal patronen is te onderscheiden en dat de gevolgen zichtbaar zijn in verschillende lagen van regulerende mechanismen in de samenleving. Inzicht hierin kan worden gekregen aan de hand van een strategische en analytische benadering van technologiegedreven ontwikkelingen. Hiermee ontstaat richting voor een gesprek over waarden die in het geding zijn en een bijbehorende politieke agenda. In de cursus leer je hoe je deze benadering concreet kunt toepassen.

Docenten:           prof. mr. N.S.J. Koeman en ir. D.K. Wielenga

Doelgroep:         Overheidsjuristen en wetgevingsjuristen

Dagdelen:           Lezing van 13.00 tot 14.00 uur
                             Cursus van 14.00 -17.30 uur

Kosten:              De lezing is gratis. Inschrijven is verplicht, gebruik de button rechtsboven.
                            De cursuskosten bedragen € 200,-. Inschrijven voor de cursus: klik hier
                            N.B. voor beide onderdelen s.v.p. apart inschrijven

prof. mr. N.S.J. Koeman is lid van de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur en staatsraad bij van de Raad van State, tot 1 september 2017 verbonden aan de Afdeling Bestuurs­rechtspraak en vanaf die datum aan de Afdeling Advisering

ir. D.K. Wielenga is projectleider bij de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur