Schuld en boete in de recente geschiedenis *vol*

« terug naar overzicht

Datum
22 maart 2018

Deze bijeenkomst is vol, aanmelden is helaas niet meer mogelijk!

Het is onvermijdelijk dat de overheid soms steken laat vallen. De verantwoording daarover vindt op verschillende manieren plaats. Soms trekken politieke ambtsdragers hun conclusies en treden af. In andere gevallen besluit de overheid gedupeerden schadeloos te stellen. Vooral deze laatste manier is in deze tijd van de mondige burger zeer actueel.

De overheid heeft echter lang niet altijd op deze wijze verantwoording afgelegd. De vraag is dan ook waardoor dit is veranderd en wat de gevolgen daarvan zijn.

Daartoe neemt Ad van Liempt de toehoorder eerst mee langs een serie voorbeelden uit meestal het midden van de twintigste eeuw. Een tijd waarin de Nederlandse overheid en de politiek in de gesloten samenleving van destijds nog tal van mogelijkheden hadden om de burger op grote afstand van het beleid te houden en daarmee ook de eigen tekortkomingen aan de openbaarheid te onttrekken. Vervolgens zal hij proberen te verkennen welke complicaties als gevolg van de steeds transparanter wordende samenleving zijn opgetreden. En waarom de overheid grote moeite lijkt te hebben om de samenleving ruimhartig, met een warm hart en een koel hoofd, tegemoet te treden.

Ad van Liempt is journalist, schrijver en programmamaker.

Datum:               22 maart 2018
Tijdstip:              15.00 - 17.00 uur (inloop vanaf 14.45 uur, na afloop borrel)
Locatie:              Academie, Lange Voorhout 62 te Den Haag
Doelgroep:        Overheidsjuristen en wetgevingsjuristen
PWO-punten:    2