Korte introductie van de handleiding AVG en het nieuwe wettelijk kader voor gegevensbescherming *vol*

« terug naar overzicht

Datum
29 maart 2018

Deze bijeenkomst is vol, aanmelden is helaas niet meer mogelijk!

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) rechtstreeks van toepassing. Welke veranderingen brengt de AVG voor burgers, bedrijven en overheden? Zijn zij op tijd voorbereid op de nieuwe eisen? Voor wie is de Handleiding AVG bedoeld?

In dit kader is uiteraard ook het wetsvoorstel Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) van belang, waarvan de plenaire behandeling 8 maart jl. plaatsvond. Wat regelt dit wetsvoorstel? Wat wordt bedoeld met een beleidsneutrale implementatie en wat maakt het noodzakelijk dat het wetsvoorstel op 25 mei 2018 in werking treedt? 

Op donderdag 29 maart wisselen mr. S. (Sanne) van de Velde (programmamanager gegevensbescherming DWJZ bij J&V) en mr.drs. P. (Pauline) Verhaak (dossierhouder gegevensbescherming DWJZ bij J&V) hierover graag met u van gedachten. De bijeenkomst is gratis toegankelijk en wordt beloond met 2 PWO-punten.

Datum:                   29 maart 2018
Tijdstip:                  15.00 - 17.00 uur (inloop vanaf 14.45 uur)
Locatie:                  Academie, Lange Voorhout 62 te Den Haag
Doelgroep:            Wetgevingsjuristen
PWO-punten:        2