Jaarverslag Raad van State 2021

« terug naar overzicht

Datum
16 juni 2022

In de algemene beschouwing van het jaarverslag van de Raad van State staat dit jaar de betekenis die de internationale rechtsorde voor burgers heeft, centraal. Wat levert deze concreet voor hen op en wat kost het hen? En waarom gaat internationale samenwerking zoals zij gaat? In deze lezing zal de vice-president van de Raad van State, mr. Th.C. de Graaf, onder meer ingaan op de verhouding tussen de staat en zijn burgers en tussen staten onderling. Hij zal daarbij enerzijds het belang van de internationale rechtsorde belichten voor onze veiligheid en voor het oplossen van de grote maatschappelijke opgaven op het terrein van het klimaat, de volksgezondheid en de digitalisering. Maar anderzijds zal hij ook toelichten dat en waarom er ook kritiek mogelijk is op de effectiviteit en de opbrengsten van de internationale rechtsorde. Een onmisbare lezing voor alle wetgevingsjuristen en overheidsjuristen. De internationale rechtsorde moet immers niet alleen worden gedragen maar ook worden uitgedragen!

De Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen nodigen u van harte uit voor deze lezing. Na afloop is er gelegenheid om tijdens de borrel met elkaar van gedachten te wisselen. Er kunnen maximaal 60 personen deelnemen, wacht dus niet te lang met inschrijven!

Datum: donderdag 16 juni 2022
Tijdstip: inloop vanaf 15:00 uur, lezing van 15:30 uur tot 17:00 uur, borrel van 17:00 uur tot 18:00 uur
Locatie: Academie voor Wetgeving en Academie voor Overheidsjuristen, Lange Voorhout 62 te Den Haag
Doelgroep: Overheidsjuristen en wetgevingsjuristen
PWO-punten: 1

Lukt het niet om in te schrijven omdat u geen zakelijke gegevens kunt invullen? Neem dan contact met ons op via academie@acwet.nl.