Jaarverslag Hoge Raad der Nederlanden 2022

« terug naar overzicht

Datum
29 juni 2023

Het jaarverslag van de Hoge Raad bevat sinds 2017 een overzicht van uitspraken die een signaal aan de wetgever bevatten. In 2022 werden tien signalen gegeven, in 2021 tien, in 2020 acht, in 2019 vier, in 2018 tien en in 2017 veertien. Aan deze selectie van signalen ligt geen systematische benadering ten grondslag. Zij vloeit voort uit de achtergrond van taken van de Hoge Raad om de rechtseenheid en rechtsvorming te bevorderen en rechtsbescherming te bieden. Zo kan het gaan om signalen die juridisch-technische aandachtspunten bevatten, zoals leemtes in de wet, regels die in strijd zijn met voorschriften van hogere orde, onduidelijke regelingen of regelingen die niet goed op elkaar zijn afgestemd. Maar ook om het aankaarten van een rechtstekort. Deze signalen worden voor het jaar 2022 in vier deelonderwerpen onderverdeeld: constitutionele toetsing, uitleg en toepassing van wetgeving, de rechtsvormende taak en de rechtsbeschermende taak.

De wetgever en de Hoge Raad onderhouden ook meer algemeen contact met elkaar. De wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht zijn traditioneel gespreid en hebben van elkaar gescheiden vertegenwoordigers. Zij delen het maatschappelijke belang van effectieve wetgeving die rechtszekerheid aan rechtzoekenden biedt. De president van en de procureur-generaal bij de Hoge Raad kunnen adviseren over voorgenomen wetgeving indien de minister van Justitie en Veiligheid daarom verzoekt. Het gaat doorgaans om wetgevingsadviezen die de organisatie van en de afstemming binnen de rechtspraak betreffen en aanpassingen van het procesrecht. Zo brachten de president en de procureur-generaal in 2022 drie inhoudelijke adviezen uit, over het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2023, over het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en een reactie op een verzoek om zienswijze constitutionele toetsing.

In deze lezing zal de president van de Hoge Raad, prof. dr. G. de Groot, de adviezen en signalen uit 2022 nader belichten. Dé gelegenheid om als wetgevingsjurist persoonlijk vragen te stellen of om nadere uitleg te vragen! Na afloop is er gelegenheid om tijdens de borrel met elkaar van gedachten te wisselen. Er kunnen maximaal 60 personen deelnemen, wacht dus niet te lang met inschrijven!

Datum: donderdag 29 juni 2023
Tijdstip: inloop vanaf 15:15 uur, lezing van 15:30 uur tot 17:00 uur, borrel van 17:00 uur tot 18:00 uur
Locatie: Academie voor Wetgeving en Academie voor Overheidsjuristen, Lange Voorhout 62 te Den Haag
Doelgroep: overheidsjuristen en wetgevingsjuristen
PWO-punten: 1

Lukt het niet om in te schrijven omdat u geen zakelijke gegevens kunt invullen? Neem dan contact met ons op via academie@acwet.nl.