Jaarverslag Hoge Raad der Nederlanden 2021

« terug naar overzicht

Datum
30 juni 2022

Hoewel de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht traditioneel van elkaar zijn gescheiden, onderhouden de Hoge Raad en de wetgever wel contact met elkaar. Zij delen immers het maatschappelijke belang van effectieve wetgeving die rechtszekerheid aan rechtzoekenden biedt. Uit dien hoofde adviseert de Hoge Raad over voorgenomen wetgeving indien de minister van Justitie en Veiligheid daarom verzoekt. Adviezen die doorgaans wetgeving over de organisatie van en de afstemming binnen de rechtspraak betreffen en over aanpassingen van het procesrecht. Zo brachten de president en de procureur-generaal in 2021 twee (in 2020 vier) inhoudelijke adviezen uit, over de conceptbesluiten bij de Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging en het wetsvoorstel over de dubbele achternaam. Daarnaast bevat het jaarverslag van de Hoge Raad sinds 2017 een overzicht van uitspraken die een signaal aan de wetgever bevatten. In 2021 waren dit er tien, in 2020 acht, in 2019 vier, in 2018 tien en in 2017 veertien. Aan deze selectie van signalen ligt geen systematische benadering ten grondslag. Zij vloeit voort uit de achtergrond van taken van de Hoge Raad om de rechtseenheid en rechtsvorming te bevorderen en rechtsbescherming te bieden. Zo kan het gaan om signalen die juridisch-technische aandachtspunten bevatten, zoals leemtes in de wet, regels die in strijd zijn met voorschriften van hogere orde, onduidelijke regelingen of regelingen die niet goed op elkaar zijn afgestemd. Maar ook om het aankaarten van een rechtstekort.

In deze lezing zal de president van de Hoge Raad, prof. mr. drs. G. de Groot, de adviezen en signalen uit 2021 nader belichten. Dé gelegenheid om als wetgevingsjurist persoonlijk vragen te stellen of om nadere uitleg te vragen!

Na afloop van de lezing is er gelegenheid om tijdens de borrel met elkaar van gedachten te wisselen. Er kunnen maximaal 60 personen deelnemen, wacht dus niet te lang met inschrijven!

Datum:            Donderdag 30 juni 2022
Tijdstip:           Inloop vanaf 15:00 uur, lezing van 15:30 uur tot 17:00 uur, borrel van 17:00 uur tot 18:00 uur
Locatie:           Academie voor Wetgeving en Academie voor Overheidsjuristen, Lange Voorhout 62 te Den Haag
Doelgroep:      Overheidsjuristen en wetgevingsjuristen
PWO-punten:  1

Lukt het niet om in te schrijven omdat u geen zakelijke gegevens kunt invullen? Neem dan contact met ons op via academie@acwet.nl.