Jaarverslag Hoge Raad 2023

« terug naar overzicht

Datum
27 juni 2024

Hoewel de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht traditioneel van elkaar zijn gescheiden, onderhouden de Hoge Raad en de wetgever wel contact met elkaar. Zij delen immers het maatschappelijke belang van effectieve wetgeving die rechtszekerheid aan rechtzoekenden biedt. Uit dien hoofde adviseert de Hoge Raad over voorgenomen wetgeving indien de minister van Justitie en Veiligheid daarom verzoekt. Adviezen die doorgaans wetgeving over de organisatie van en de afstemming binnen de rechtspraak betreffen en over aanpassingen van het procesrecht. Zo brachten de president en de procureur-generaal in 2023 inhoudelijke adviezen uit over het conceptvoorstel Wet waarborgfunctie Awb en het conceptvoorstel Wet op de politieke partijen.

Daarnaast bevat het jaarverslag van de Hoge Raad sinds 2017 een overzicht van uitspraken die een signaal aan de wetgever bevatten. In 2023 werden zes van deze signalen gegeven. Aan de selectie van signalen ligt geen systematische benadering ten grondslag. Zij vloeit voort uit de achtergrond van taken van de Hoge Raad om de rechtseenheid en rechtsvorming te bevorderen en rechtsbescherming te bieden. Zo kan het gaan om signalen die juridisch-technische aandachtspunten bevatten, zoals leemtes in de wet, regels die in strijd zijn met voorschriften van hogere orde, onduidelijke regelingen of regelingen die niet goed op elkaar zijn afgestemd. Maar ook om het aankaarten van een rechtstekort. Het is aan de wetgever of die op een signaal van de Hoge Raad wil reageren, bijvoorbeeld met een wetgevingstraject of met een dialoog tussen medewetgevers.

Dineke de Groot, president Hoge Raad, zal aan de hand van het jaarverslag 2023 van de Hoge Raad spreken over de rechtstatelijke dialoog tussen vertegenwoordigers van de staatsmachten en andere instituties van de staat. Er is gelegenheid voor vragen en voor het uitwisselen van ervaringen. De Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen nodigen je van harte uit voor deze bijeenkomst. Er kunnen maximaal 50 personen deelnemen, wacht dus niet te lang met inschrijven!

Datum:            Donderdag 27 juni 2024
Tijdstip:           Inloop vanaf 15:15 uur, l​​​ezing van 15:30 uur tot 16:45 uur
Locatie:           Academie voor Wetgeving en Academie voor Overheidsjuristen, Lange Voorhout 62 te Den Haag
Doelgroep:      Overheidsjuristen en wetgevingsjuristen
PWO-punten:  1

Lukt het niet om in te schrijven omdat je geen zakelijke gegevens kunt invullen? Neem dan contact met ons op via academie@acwet.nl.