Het herziene beoordelingskader van de Raad van State

« terug naar overzicht

Datum
7 december 2023

De Afdeling advisering van de Raad van State gebruikt bij het opstellen van haar adviezen over wetgeving een herzien beoordelingskader zodat bij de voorbereiding van een advies alle relevante vragen aan de orde komen en zorgvuldig worden afgewogen. Het herziene beoordelingskader bestaat uit vier hoofdonderdelen: de beleidsanalyse, de constitutionele en juridische analyse, de uitvoeringsanalyse en de gevolgen voor de rechtspraktijk. In oktober 2022 is dit beoordelingskader vastgesteld.

In deze lezing geven Kathalijne Buitenweg en Ronald van den Tweel, staatsraden bij de Afdeling advisering van de Raad van State, inzicht in het proces rondom de totstandkoming van het beoordelingskader en de toepassing ervan. Hoe verhouden de verschillende onderdelen van het beoordelingskader zich tot elkaar? Wordt een wetsvoorstel altijd aan de hand van alle invalshoeken beoordeeld? Waarom weegt in een bepaald advies een bepaalde invalshoek extra zwaar en hoe verhoudt dat zich tot het te geven eindoordeel (dictum)? In deze lezing wordt dat concreet gemaakt aan de hand van recente wetsvoorstellen die verband houden met een toenemende behoefte aan regie van de rijksoverheid.

Wij nodigen je van harte uit voor deze lezing. Na afloop is er gelegenheid om tijdens de borrel met elkaar van gedachten te wisselen. Er kunnen maximaal 50 mensen deelnemen, wacht dus niet te lang met inschrijven!

Datum: donderdag 7 december 2023
Tijdstip: inloop vanaf 15:15 uur, lezing van 15:30 uur tot 16:30 uur, borrel van 16:30 uur tot 17:30 uur
Locatie: Academie voor Wetgeving en Academie voor Overheidsjuristen, Lange Voorhout 62 te Den Haag
Doelgroep: Overheidsjuristen en wetgevingsjuristen
PWO-punten: 1

Lukt het niet om in te schrijven omdat u geen zakelijke gegevens kunt invullen? Neem dan contact met ons op via academie@acwet.nl.