Een wetgevingsproces beginnen met een beleidsnota of (andere) vormen van consultatie?

« terug naar overzicht

Datum
8 juni 2017

-georganiseerd in samenwerking met VenJ-

Recentelijk zijn enkele grote stelselwijzigingen aangevangen met een uitgebreid consultatietraject of een contourennota. De vraag is welke voor- en nadelen daaraan kleven en onder welke voorwaarden daarvan gebruikgemaakt kan worden. Op verzoek van de Academies heeft prof. mr. dr. G.J. Veerman, emeritus hoogleraar Wetgeving en Wetgevingskwaliteit (UM) en voormalig hoofd van het Kenniscentrum Wetgeving, daarnaar onderzoek gedaan. Tijdens de bijeenkomst van 8 juni zal hij zijn bevindingen met ons delen. Aansluitend zal Stientje van Veldhoven, lid van de Tweede Kamerfractie van D66 (vroeger een collega van ons), daarop haar visie vanuit de politiek geven. Daarna zullen Marijke Bootsman, Suzanne van Melis en Wilco Vos die betrokken waren bij respectievelijk de Electriciteits- en gaswet, de modernisering van het Wetboek van Strafvordering en de Omgevingswet hierop kort reflecteren. De bijeenkomst wordt afgesloten met een discussie over bijvoorbeeld de vragen: kan het? moet het? werkt het? Uw inbreng daarin wordt zeer gewaardeerd!

Na afloop ontvangt u de publicatie van G.J. Veerman. Wetgevingsjuristen, overheidsjuristen en beleidsmedewerkers zijn van harte welkom bij deze bijeenkomst. Er worden geen kosten in rekening gebracht.

Datum               8 juni 2017 
Tijdstip              15.30 - 17.00 uur (inloop vanaf 15.15 uur)
Locatie              Academie, Lange Voorhout 62 te Den Haag
PWO-punten    1,5