Dilemma’s bij interpretatie en implementatie van financiële wetgeving in de praktijk

« terug naar overzicht

Datum
28 maart 2024

Europese en nationale financiële (toezicht)wetgeving is in de loop der jaren omvangrijker en complexer geworden en wijzigt in een hoog tempo (onder meer na de financiële crisis in 2007/2008). Het hiermee compliant zijn is over het algemeen een grote uitdaging voor financiële ondernemingen.

In de dagelijkse praktijk worden regelmatig vragen gesteld over de duiding van deze wetgeving en of deze uiteindelijk wel effectief is. Legal, compliance en risk professionals hebben in de dagelijkse praktijk namelijk de taak om deze wetgeving te interpreteren, uit te leggen, te implementeren en op naleving te toetsen. Zij hebben een belangrijke rol bij de vraag wat een financiële onderneming moet doen met de regels ‘op de werkvloer van het maatschappelijk leven’ (John Griffiths) of in de ‘analoge werkelijkheid’ (Kees Schuyt). Indien niet duidelijk (genoeg) is wat de beleidsdoelstellingen zijn achter deze wetgeving, wat de bedoeling van de wetgever is geweest dan wel of deze wetgeving effectief is, roept dat in de praktijk de nodige vragen en twijfels op.

Het bovenstaande kan ook bezien worden in het licht van zogenaamde normatieve beweegredenen om compliant te willen zijn met financiële wetgeving. A-contrario zou namelijk geredeneerd kunnen worden dat het niet (goed) kunnen uitleggen of onderbouwen wat de achterliggende beleidsdoelen zijn van deze wetgeving en de effectiviteit ervan, mogelijkerwijs minder draagvlak creëert en een lagere bereidheid tot compliance tot gevolg zal hebben.

Alvorens er echter uitspraken kunnen worden gedaan over effectiviteit dienen eerst de effecten van financiële wetgeving goed bestudeerd en begrepen te worden.

In deze lezing wordt eerst kort ingegaan op werking, effecten en effectiviteit van financiële wetgeving. Vervolgens wordt ingegaan op dilemma’s die spelen bij interpretatie en implementatie van wetgeving in de dagelijkse praktijk bijvoorbeeld bij principes-based en rules-based wetgeving, open normen en ‘pseudowetgeving’ en wat de gevolgen hiervan (kunnen) zijn.

De lezing wordt gegeven door mr. Raf Houben. Hij doceert op het gebied van regulering, toezicht & handhaving en werking van (financiële) wetgeving (Regulatory Impact and Organizational Response) aan de Executive Master opleiding Compliance & Integriteit Management van de School of Business & Economics van de VU Amsterdan. Hij promoveert tevens aan de VU Law Academie op het onderwerp ‘Effectiviteit van financiële wetgeving; Een analyse van de rationale achter regulering van financiële markten en de werking van financiële wetgeving’.

Datum: donderdag 28 maart 2024
Tijdstip: inloop vanaf 15:15 uur, lezing van 15:30 uur tot 17:00 uur
Locatie: Academie voor Wetgeving en Academie voor Overheidsjuristen, Lange Voorhout 62 te Den Haag
Doelgroep: Overheidsjuristen en wetgevingsjuristen
PWO-punten: 1

Lukt het niet om in te schrijven omdat je geen zakelijke gegevens kunt invullen? Neem dan contact met ons op via academie@acwet.nl.