De koning en zijn constitutionele taken

« terug naar overzicht

Datum
18 april 2018

Verslag lezing 18 april 2018

Frans Princen, plaatsvervangend directeur bij het Kabinet van de Koning, gaf een bijzondere lezing over de koning en zijn constitutionele taken.

De lezing was opgebouwd rondom een aantal quizvragen die het publiek kon beantwoorden door gebruik te maken van een smartphone. Na de quiz was er een rondleiding door het gebouw.

Frans Princen startte de lezing met een vraag over de Akte van Abdicatie. Op het moment dat Koningin Beatrix haar handtekening had gezet was de abdicatie een feit. De handtekeningen van de anderen zijn die van getuigen.

De belangrijkste werkzaamheden bij het Kabinet van de Koning betreffen het informeren van de Koning over politiek-maatschappelijke zaken bijvoorbeeld ter voorbereiding op zijn bezoeken en ontvangsten. Niet alleen het Kabinet van de Koning, maar ook de Rijksvoorlichtingsdienst en de Dienst Koninklijk huis ondersteunen de koning.

Er kwamen een aantal vragen aan de orde van getalsmatige aard. Zo bleek tot verbazing van velen dat de naam “Kabinet van de Koning” pas bestaat sinds 2013. Daarvoor was dit namelijk het “Kabinet der Koningin” en nog eerder het “Kabinet des Konings”. Ook bleek tegen ieders verwachting in dat de Koning per jaar meer dan honderd keer gratiebesluiten bekrachtigt. Verder legt het Kabinet van de Koning jaarlijks gemiddeld zo’n 2500 kb’s, 500 wetten en 900 notities voor aan de koning. Het Kabinet van de Koning maakt bij alle tekenstukken een korte notitie voor de koning. Als aan alle rechtstatelijke en democratische vereisten is voldaan bekrachtigd de koning de stukken. Deze handtekening hecht het gezag van de koning aan de wet (de bekrachtiging).

De koning ontvangt jaarlijks duizenden brieven. De meeste brieven aan de koning gaan over huisvesting, schulden en verblijfsvergunningen. Medewerkers van het Kabinet van de Koning lezen de brieven allemaal en sturen deze door naar de juiste bewindspersoon. De koning wordt op de hoogte gesteld van de meest belangrijke kwesties en over trends die blijken uit de ontvangen brieven.

Na de lezing was er de mogelijkheid om een rondleiding bij te wonen. In het pand hangen onder meer schilderijen met afbeeldingen uit de metamorfosen van Ovidius. De lezing en rondleiding gaven een uniek inkijkje in een bijzondere rijksorganisatie.

“De luiken open”: in het kader van dit principe organiseerden de Academie en het Kabinet van de Koning gezamenlijk een lezing over de activiteiten van deze bijzondere rijksorganisatie. Wegens het overweldigende aantal aanmeldingen zal komend najaar opnieuw een lezing worden georganiseerd.