Bericht vanuit de PV bij de Raad van Europa

« terug naar overzicht

Datum
21 januari 2021

Al twintig jaar heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid een ambassaderaad voor justitieaangelegenheden op de Permanente Vertegenwoordiging (PV) bij de Raad van Europa (RvE) in Straatsburg. De huidige ambassaderaad, Hanneke Palm, zal in deze lezing vertellen over haar werk als justitie-attaché op de PV bij de RvE. Hoe is het om te werken op een kleine post bij een multilaterale instelling? Wat kan de ambassaderaad voor justitieaangelegenheden betekenen voor andere ministeries, naast BZ en JenV? En wat is eigenlijk de inzet van Nederland bij de Raad van Europa?

Specifiek zal tijdens de lezing worden ingegaan op het toezicht op de naleving van uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), dat wordt uitgeoefend door het Comité van Ministers (CM). Vier keer per jaar bespreekt het CM tijdens de zogenoemde "mensenrechten-bijeenkomsten" de tenuitvoerlegging van uitspraken van het EHRM door de betreffende landen. Het is een uniek forum waar RvE-lidstaten elkaar aanspreken op het nakomen van de verplichting op basis van het EVRM om de bindende uitspraak van het EHRM te implementeren. Zo staat het Koninkrijk der Nederlanden met de EHRM-uitspraak Corallo (9 oktober 2018) onder verscherpt toezicht. In deze uitspraak heeft het EHRM een schending vastgesteld van artikel 3 EVRM (onmenselijke of vernederende behandeling), voor slechte detentieomstandigheden in de politiecellen van Sint Maarten.

Zie voor informatie over het toezichtsysteem alvast deze video.

In verband met de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus is de lezing online te volgen. De lezing wordt niet opgenomen en is dus niet terug te kijken.

Om interactie mogelijk te maken (u kunt tijdens de lezing via een chatfunctie vragen stellen) is er een maximum van 200 deelnemers. Voorafgaand aan de lezing ontvangt u per mail inloginstructies. De lezing wordt via de online tool Webex aangeboden.

Datum: donderdag 21 januari 2021
Tijdstip: van 16:15 uur tot 17:15 uur
Doelgroep: overheidsjuristen en wetgevingsjuristen
PWO-punten: 1