Ambtelijk activisme

« terug naar overzicht

Datum
14 maart 2024

De lezing zit vol. Aanmelden is mogelijk, je komt dan op een wachtlijst te staan.

Ambtenaren lijken zich steeds meer activistisch op te stellen. Zij streven openlijk naar verandering van beleid, bijvoorbeeld met een brandbrief over het klimaatbeleid of door te demonsteren over het regeringsstandpunt inzake de oorlog in Gaza.

Zij gaan daarbij verder dan het bieden van loyale tegenspraak binnen de eigen organisatie. Bij loyale tegenspraak wijzen ambtenaren vanuit hun neutrale professionaliteit op risico’s, problemen of alternatieven rondom te maken afwegingen. De geïnformeerde bewindspersonen maken vervolgens de politieke beslissingen waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Maar wat als ambtenaren, bijvoorbeeld uit gewetensnood, openlijk kritiek uiten op deze besluiten? Weliswaar hebben zij de vrijheid van meningsuiting, maar hun acties kunnen schuren met artikel 10 van de Ambtenarenwet dat deze vrijheid beperkt. De beperking betreft gevallen waarin het niet in redelijkheid verzekerd zou zijn dat de functie van de ambtenaar, dan wel de openbare dienst die daarmee in verband staat, goed wordt vervuld. Dat is een open norm, waarvan de invulling niet op voorhand duidelijk is. Recentelijk bracht het ministerie van BZK de handreiking ‘Ambtenaar en grondrechten Ruimte én beperkingen’ uit om daar richting aan te geven.

In deze lezing staan de mogelijkheden en grenzen van het ambtelijk activisme centraal. Meer nog dan de vraag of het ambtenaren is toegestaan om zich openlijk te uiten tegen het regeringsbeleid, staat in de lezing de vraag centraal hoe we vanuit politiek-bestuurlijk perspectief naar ambtelijk activisme moeten kijken. De toename van polarisatie rondom een aantal maatschappelijke vraagstukken en de opkomst van populistische politiek stromingen zetten de relaties tussen politiek en bestuur onder druk. Dus welke gevolgen heeft ambtelijk activisme op de politiek-ambtelijke verhoudingen? In hoeverre worden de relaties tussen de staatsmachten in ons staatsbestel erdoor beïnvloed? En: hoe verhoudt ambtelijk activisme zich tot het ambtelijk vakmanschap?

De lezing wordt gegeven door prof. dr. Kutsal Yesilkagit die een bijdrage levert over het ambtelijk vakmanschap vanuit bestuurskundig perspectief. Tijdens de lezing komen verschillende dilemma’s aan de orde en is er ruimte voor gezamenlijke discussie.

Het belooft een interessante bijeenkomst te worden over het fenomeen van ambtelijk activisme in de context van grondrechten en ambtelijk vakmanschap. Er kunnen maximaal 50 mensen deelnemen, wacht dus niet te lang met inschrijven!

Datum: donderdag 14 maart 2024
Tijdstip: inloop vanaf 15:15 uur, lezing van 15:30 uur tot 17:00 uur
Locatie: Academie voor Wetgeving en Academie voor Overheidsjuristen, Lange Voorhout 62 te Den Haag
Doelgroep: Overheidsjuristen en wetgevingsjuristen
PWO-punten: 1

Lukt het niet om in te schrijven omdat je geen zakelijke gegevens kunt invullen? Neem dan contact met ons op via academie@acwet.nl.