Actualiteit: De verwaterde privacywet (herhaling)

« terug naar overzicht

Datum
3 februari 2015

In de discussie over een nieuwe generatie van privacywetgeving wordt, onder andere door privacytoezichthouders, erop aangedrongen dat de werkingssfeer van de privacywet vergaand wordt opgerekt.  In zijn oratie, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij aan de Universiteit Leiden, zet prof. mr. Gerrit-Jan Zwenne zich daartegen af. Dit omdat daardoor de privacywet geen onderscheidend vermogen meer heeft. Zijn stelling is dat de ambitie van de privacywetgever niet moet zijn om de werkingssfeer van de wet tot het oneindige op te rekken -- to infinity and beyond -- maar om die wet begrijpelijk, werkbaar en uitvoerbaar te maken, naleefbaar en handhaafbaar. Want alleen dan kan de wet doen wat zij moet doen, namelijk onze privacy beschermen.    

Tijdens de eerste actualiteitensessie van 2015 op vrijdag 23 januari heeft Gerrit-Jan Zwenne deze stelling toegelicht. Omdat er veel belangstelling is voor dit onderwerp, wordt de bijeenkomst herhaald op dinsdag 3 februari. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor deze bijeenkomst.

Wetgevingsjuristen, overheidsjuristen en beleidsmedewerkers zijn van harte welkom bij deze bijeenkomst. Er worden geen kosten in rekening gebracht. 

Datum:                 dinsdag 3 februari
Tijdstip:               15.30 - 17.00 uur
Locatie:               Academie, Lange Voorhout 62 te Den Haag
PWO-punten:      1,5

De actualiteitenbijeenkomst wordt verzorgd door de Academie voor Wetgeving, de Academie voor Overheidsjuristen, vereniging JuristenRijk en het Kenniscentrum Wetgeving en Juridische Zaken.