Wet Markt en Overheid NIEUW!

3 « terug naar overzicht

Startdatum
24 september 2024
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijn
Algemeen en bijzonder bestuursrecht
Inschrijven

Prijs € 250,-


De wetgever is bezig met een aanscherping van de Wet markt en overheid. De Wet markt en overheid gaat over eerlijke concurrentie tussen ondernemende overheden en particuliere ondernemingen. Daarvoor kent de wet vier gedragsregels voor overheden, waaronder de plicht om de integrale kostprijs van goederen of diensten in rekening te brengen. Met het oog op algemene belangen kunnen overheden besluiten om bepaalde gevallen uit te zonderen van de wet. Vanwege het veelvuldig gebruik van deze uitzondering scherpt de wetgever nu de regels aan. Daardoor zullen overheden hun besluiten voortaan uitgebreider moeten voorbereiden.

In deze cursus wordt ingegaan op de volgende vragen:

-          Wie vallen onder de Wet markt en overheid?

-          Wat zijn de gedragsregels van de Wet markt en overheid?

-          Wanneer kan een beroep op een uitzondering worden gedaan?

-          Hoe moeten de gedragsregels of de voorwaarden voor een uitzondering worden nageleefd?

-          Waar gaan de recente ontwikkelingen rondom de Wet markt en overheid over?

Delen


Resultaat

Kennis over de inhoud van de Wet markt en overheid, de jurisprudentie en de actuele discussies hierover.


Programma en dagdelen

Dinsdag 24 september 2024
13:30 - 16:30

Docenten

  • mr. dr. A.H.A. (Ali) Mohammad

    Programmamanager
    Academie voor Wetgeving

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?