Vertrouwen in de overheid in een diverse maatschappij

6 « terug naar overzicht

Startdatum
28 november 2024
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijn
Psychologische inzichten
Inschrijven

Prijs € 500,-


Vertrouwen in overheidsinstanties vormt de basis voor een gezonde relatie tussen burger en overheid, burgerparticipatie en het naleven van normen en waarden. De Covid-19 pandemie en het feit dat Nederland inmiddels een diverse maatschappij is geworden, hebben impact gehad. Sommigen vertrouwen overheidsinstanties, zoals politie, gemeentes of de regering, niet meer of denken zelfs dat de overheid hun kwaad wil doen. Een werkend vertrouwensherstel en continu beleid is cruciaal om het vertrouwen in de overheid te bewaken en te versterken. Kai Jonas biedt in deze cursus inzicht in psychologische processen van vertrouwen (wat leidt tot opbouw van vertrouwen en wat zijn tegenwerkende krachten) en in de wijze hoe vertrouwen kan worden versterkt (wat werkt wel/niet en welke interventies zijn mogelijk om minderheidsgroepen meer te betrekken). Om het direct in jouw werk te kunnen toepassen, koppelt hij deze kennis aan het beleidskompas.

Deze cursus belicht het thema uit een burger-overheid interactie perspectief en verdiept jouw kennis over (gebrek aan) overheidsvertrouwen met name onder mensen met een migratie- of minderheidsachtergrond. Voor een aanvullende focus op polarisatie processen in de maatschappij is de cursus ‘Integriteit en vertrouwen in een polariserende samenleving’ van Susanne Täuber geschikt.

Kai J. Jonas is hoogleraar toegepaste sociale psychologie bij de faculteit der Psychologie en Neurowetenschappen in de programmagroep ‘Werk- en sociale psychologie’ van de Universiteit Maastricht, en adjunct professor bij de Jockey Club School of Public health and Primary care van de Chinese University Hong Kong.

Deze cursus is onderdeel van de leerlijn ‘Psychologische inzichten voor rijksjuristen'. In deze leerlijn komen verschillende aspecten van het sociaal-psychologische perspectief op wetgevings- en handhavingsproblemen aan bod. De docenten die deze leerlijn verzorgen, werken samen in het kader van het Kurt Lewin Institute, het landelijke kennisnetwerk op het gebied van de Sociale Psychologie en haar toepassingen https://psychologievansociaalgedrag.nl/

Oud-deelnemer aan het woord

Delen


Resultaat

Na deze cursus heb je meer inzicht en praktische handvaten om het vertrouwen van de burger in overheidsinstanties te versterken en om een passend diversiteitsbeleid te implementeren.


Programma en dagdelen

Donderdag 28 november 2024
09:30 - 16:30

'Cursus verschaft (basis) psychologisch inzicht in hoe mensen zijn. Mijns inziens een must voor een ieder die professioneel met mensen te maken heeft.'

'Heel inspirerende perspectiefverbreding.'

'Zeer deskundige en uiterst aimabele docent.'

'Wetenschappelijke onderbouwing van een gevoelsbeladen onderwerp.'

Docenten

  • prof. dr. K.J. (Kai) Jonas

    Hoogleraar toegepaste sociale psychologie
    Maastricht University

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?