Verdiepende actualiteitencursus Wet open overheid

3 « terug naar overzicht

Startdatum
1 oktober 2024
Doelgroep
Juristen die al bekend zijn met de kernbegrippen en de uitgangspunten van de Woo. 
Leerlijn
Overheidsinformatie en gegevensbescherming
Inschrijven

Prijs € 250,-


In deze cursus staan de recente ontwikkelingen die relevant zijn voor de Woo-praktijk centraal. Zo bespreken de docenten de meest recente jurisprudentie over bijvoorbeeld de kernbegrippen uit de Wet open overheid (Woo) en de absolute en relatieve uitzonderingsgronden. Daarbij gaan zij uitgebreid in op de (mogelijke) gevolgen hiervan voor de dagelijkse praktijk.  

Daarnaast komen actualiteiten van aan de Woo gerelateerde onderwerpen aan bod. Denk aan de wisselwerking tussen de Woo en artikel 68 Grondwet (het inlichtingenrecht van de Staten-Generaal) of aan de ontwikkelingen op het gebied van de actieve openbaarmaking of aan de aan openbaarheid (gerelateerde) wet- en regelgeving. Het accent ligt in deze cursus op de inhoudelijke reflectie op de recente ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen daarvan voor de Woo-praktijk: is het bijvoorbeeld noodzakelijk om bestaande werkwijzen of redeneerlijnen aan te passen? 

Zowel voorafgaand als tijdens de cursus is het mogelijk om eigen (praktijk)vragen en casussen inbrengen. 

Deze cursus vormt een aanvulling op de basiscursus Woo.

Delen


Resultaat

Na afloop van de cursus ben je op de hoogte van de meest actuele stand van zaken van de Woo.


Programma en dagdelen

Dinsdag 1 oktober 2024
13:30 - 17:00

Docenten

  • mr. H.S. (Hester) ten Cate

    Senior Adviseur
    Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI)

  • mr. R. (Roos) Molendijk

    Juridisch adviseur Openbaarheid / Wet open overhei
    Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?