Tropisch wetgeven 'over Rijks- en BES-wetgeving'

6 « terug naar overzicht

Startdatum
17 maart 2025
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijn
Wetten en regels ontwerpen
Inschrijven

Prijs € 500,-


Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat sinds 10 oktober 2010 uit vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Regelgeving die voor de landen gezamenlijk geldt, wordt rijksregelgeving genoemd en komt op een bijzondere manier tot stand. De achtergronden, kenmerken en totstandkomingsprocedure van rijkswetten, algemene maatregelen van rijksbestuur, ministeriële rijksregelingen en onderlinge regelingen staan in het eerste deel van de cursus centraal: wat zijn de do’s en don’ts bij het totstandbrengen van rijksregelgeving? Daarbij wordt ook ingegaan op de geschiedenis en het stelsel van het Statuut voor het Koninkrijk, de waarborgfunctie van het Koninkrijk en de staatsinrichting van de Caribische landen.

In het tweede deel van de cursus wordt ingegaan op de staatkundige positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze eilanden maken sinds 10 oktober 2010 als openbare lichamen deel uit van het land Nederland, maar niet alle Nederlandse regelgeving is daar van toepassing. Bezien wordt welke bijzondere status deze eilanden hebben in de Nederlandse rechtsorde en welke gevolgen dat heeft voor het totstandbrengen van regelgeving die (mede) moet gelden in het Caribische deel van Nederland.

Oud-deelnemer aan het woord

Delen


Resultaat

Na afloop van de cursus ken je de juridische verhoudingen binnen ons Koninkrijk en de wetgevingsprocedure en -techniek voor de verschillende soorten rijks- en BESregelgeving.


Programma en dagdelen

Maandag 17 maart 2025
13:30 - 16:30
Maandag 24 maart 2025
13:30 - 16:30

'Het volledige overzicht van de regelgeving voor de landen en Caribisch Nederland en de totstandkoming ervan werd zeer helder en precies overgebracht.'

'Goede uitleg van ingewikkelde materie, door de voorbeelden en uitleg van basisbegrippen goed te volgen. De betrokkenheid/het enthousiasme van docenten voor het vak is aanstekelijk.'

mr. M.C. (Marco) Boerlage, Wetgevingsjurist bij het Ministerie van Economische Zaken:
'De cursus gaf mij een nuttig inkijkje in de staatsinrichting van het koninkrijk en de context waarbinnen rijksregelgeving tot stand komt. De cursus biedt een goed kader, niet alleen voor het maken van rijksregelgeving maar ook om te bepalen of wetgeving de vorm van rijkswetgeving moet hebben en ook voor het werken aan andere koninkrijkszaken.'

mr. M.B.F.D. (Machiel) de Vries, Wetgevingsjurist bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:
'Goed overzicht over de verhoudingen binnen het Koninkrijk, Caribisch Nederland (de BES) en de typische eigenaardigheden van Rijksregelgeving. Aanrader!'

 

Docenten

  • mr. H.M.B. (Henk-Martijn) Breunese

    Coördinerend juridisch specialist
    Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Directie CZW

  • mr. J.W.C. (Jan Willem) van Rossem

    Coördinator grondrechten
    Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Directie CZW

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?