Toekomstgericht reguleren

6 « terug naar overzicht

Startdatum
23 april 2024
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijn
Wetten en regels ontwerpen

Prijs € 500,-


Reguleren is bedoeld om bepaalde effecten te bereiken. Om in een casus tot effectieve regulering te komen, ligt het in de rede om gebruik te maken van ervaring die in het verleden met verschillende instrumenten is op gedaan.

Regulering die op een bepaald moment effectief is, kan echter in de toekomst gaan knellen. Dat geldt in het bijzonder op domeinen waar ontwikkelingen, zoals technologische ontwikkelingen, snel plaatsvinden. Dan is een complicerende factor dat er onzekerheid bestaat over toekomstige ontwikkelingen. Hoe kunnen we bij het ontwerpen van regelgeving rekening houden met onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen? Kunnen we er, bijvoorbeeld, voor zorgen dat regulering zo flexibel is dat het ook in veranderende omstandigheden niet gaat knellen?

In het ochtenddeel gaat over de thema’s effectiviteit (beleidstheorie, ex ante evaluatie) en toekomstgerichtheid (robuustheid en flexibiliteit). In het middagdeel richten we ons op de vraag hoe je je met behulp van de scenariomethode in een concrete casus kunt voorbereiden op (onzekere) toekomstige ontwikkelingen.

Werkvorm: afwisselend theorie en praktische toepassing op casus in subgroepen.

 

Oud-deelnemer aan het woord

Delen


Resultaat

Na afloop van de cursus ben je beter in staat toekomstgerichte regulering te ontwerpen.


Programma en dagdelen

Dinsdag 23 april 2024
09:30 - 16:30

‘Goede verdeling tussen theorie en praktijk. Prettig en leerzaam om zelf aan de slag te gaan met een casus.’

‘De cursus heeft me bewust gemaakt van het belang om in je beleid rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen. Vaak zijn we te veel korte termijn gericht, en onvoldoende bezig met het bedenken van toekomst-proof beleid. Juist omdat tussen het vormgeven van nieuw beleid en de uiteindelijke implementatie veel tijd zit, is dit extra relevant.’

Docenten

  • prof. mr. E. (Bert) Niemeijer


  • dr. P.W. (Peter) van Wijck

    Universitair hoofddocent Rechtseconomie
    Universiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?