Strijd of samenwerking? VOL!

6 « terug naar overzicht

Startdatum
20 juni 2024
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijn
Psychologische inzichten

Prijs € 500,-


Goede samenwerking op de ambtelijke werkvloer spreekt niet vanzelf. Soms is eerder sprake van roddels, afgunst, uitsluiting en competitie dan van beschaafd, rationeel en coöperatief gedrag. Mannen en vrouwen kunnen hierin verschillen. In deze cursus wordt vanuit een evolutionaire invalshoek belicht hoe dit gedrag valt te verklaren en of daaraan iets te veranderen valt.

Deze cursus is onderdeel van de leerlijn ‘Psychologische inzichten voor rijksjuristen'. In deze leerlijn komen verschillende aspecten van het sociaal-psychologische perspectief op wetgevings- en handhavingsproblemen aan bod. De docenten die deze leerlijn verzorgen, werken samen in het kader van het Kurt Lewin Institute, het landelijke kennisnetwerk op het gebied van de Sociale Psychologie en haar toepassingen https://psychologievansociaalgedrag.nl/

Oud-deelnemer aan het woord

Delen


Resultaat

Na deze cursus heb je meer inzicht in het menselijk handelen en de relaties op de ambtelijke werkvloer.


Programma en dagdelen

Donderdag 20 juni 2024
10:00 - 17:00

'Interessante en ook bruikbare lesstof.'

'Een boeiende cursus die het dagelijkse werk weer eens vanuit nieuwe invalshoek in beschouwing neemt; in die zin verrassend en leerzaam.'

'Herkenbaarheid in werksituaties.'

Docenten

  • prof. dr. A.P. (Bram) Buunk

    Honorary Professor
    Rijksuniversiteit Groningen

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?