Leergang Wet open overheid - basis NIEUW!

42 « terug naar overzicht

Startdatum
10 oktober 2024
Doelgroep
Woo-medewerkers die maximaal 1 jaar geleden in hun functie zijn gestart.
Leerlijn
Leergang Wet open overheid
Inschrijven

Prijs € 2.000,-


In deze leergang krijg je onderwijs over de basiskennis en -vaardigheden die nodig zijn voor je functie als Woo-medewerker. Je doet kennis op over de Wet open overheid, de rechtsstatelijke context hiervan en de verhouding van de Woo tot andere wetten waaronder de Algemene wet bestuursrecht. Daarnaast doe je mondelinge en schriftelijke vaardigheden op, waarbij je leert een verzoek te preciseren en een Woo-besluit te schrijven. In de leergang is ruimte voor reflectie door middel van intervisies.

In deze leergang wordt een examen afgenomen. Na afloop van het laatste onderdeel (de tweede intervisie) ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname en 30 PWO-punten. Als het examen met een voldoende is beoordeeld, wordt dat vermeld op het certificaat.

Programma

De leergang bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Wet open overheid in context;
 • Basis Wet open overheid;
 • Wet open overheid en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);
 • Workshop mondelinge vaardigheden;
 • Workshop schriftelijke vaardigheden;
 • Intervisie;
 • Examen.

De deelnemers zijn werkzaam bij verschillende organisaties binnen de Rijksoverheid, zodat zij diverse ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. Na de inschrijving voor de leergang wordt een selectie gemaakt met het uitgangspunt van maximaal vier deelnemers per organisatie. De maximale groepsgrootte is 20 deelnemers.

Delen


Resultaat

Na afloop van de cursus kan de deelnemer:

 • het rechtsstatelijk belang van het recht op overheidsinformatie en openbaarheid van bestuur formuleren;
 • de overeenkomsten en verschillen aanduiden tussen de wettelijke kaders die het recht op overheidsinformatie beheersen;
 • de basisbegrippen van de Woo herkennen en hanteren;
 • beoordelen in hoeverre precisering van een Woo-verzoek nodig is en de gevolgen van het uitblijven van dit gesprek onderkennen;
 • in samenspraak met de verzoeker komen tot een behandelbaar Woo-verzoek, en indien dit niet lukt, de vervolgstappen kiezen en volgen;
 • misbruik van de Woo signaleren en weten hoe hiermee kan worden omgegaan;
 • in een gesprek de onderliggende behoefte van de verzoeker te construeren, waarbij de deelnemer tevens kennis heeft gemaakt met gesprekstechnieken voor het omgaan met weerstand;
 • basisbegrippen van de Awb herkennen en hanteren;
 • aangeven wat de verhouding is tussen de Woo en de Awb en welke rol de Awb speelt bij de afhandeling van een Woo-verzoek;
 • beschrijven welke regels uit de Awb (mede) van toepassing zijn bij het doorlopen van de bezwaar- en beroepsprocedure in een Woo-zaak;
 • uitleggen wat de gevolgen zijn van het niet-tijdig beslissen op een Woo-verzoek;
 • in groepsverband reflecteren op de politiek-bestuurlijke context waarin Woo-verzoeken worden afgehandeld en welke dilemma’s dit soms met zich meebrengt;
 • anderen ondersteunen en adviseren bij ervaren problemen bij het behandelen van een Woo-verzoek.


Programma en dagdelen

Donderdag 10 oktober 2024
09:30 - 12:30 Woo in context
Dinsdag 15 oktober 2024
09:30 - 12:30 Intervisie - Groep 1 (NB: 10 personen per groep, indeling volgt. Hou beide data vrij!)
Dinsdag 15 oktober 2024
13:30 - 16:30 Intervisie - Groep 2 (NB: 10 personen per groep, indeling volgt. Hou beide data vrij!)
Dinsdag 22 oktober 2024
09:30 - 12:30 Basis Wet open overheid
Dinsdag 22 oktober 2024
13:30 - 16:30 Workshop mondelinge vaardigheden - Groep 1 (NB: 10 personen per groep, indeling volgt. Hou beide data vrij!)
Donderdag 24 oktober 2024
13:30 - 16:30 Workshop mondelinge vaardigheden - Groep 2 (NB: 10 personen per groep, indeling volgt. Hou beide data vrij!)
Dinsdag 5 november 2024
09:30 - 12:30 Basis Wet open overheid II
Dinsdag 5 november 2024
13:30 - 16:30 Workshop schriftelijke vaardigheden - Groep 1 (NB: 10 personen per groep, indeling volgt. Hou beide data vrij!)
Donderdag 7 november 2024
13:30 - 16:30 Workshop schriftelijke vaardigheden - Groep 2 (NB: 10 personen per groep, indeling volgt. Hou beide data vrij!)
Donderdag 14 november 2024
09:30 - 16:30 Wet open overheid en Awb
Donderdag 28 november 2024
09:30 - 12:30 Examen
Donderdag 22 mei 2025
09:30 - 12:30 Intervisie - Groep 1 (NB: 10 personen per groep, indeling volgt. Hou beide data vrij!)
Donderdag 22 mei 2025
13:30 - 16:30 Intervisie - Groep 2 (NB: 10 personen per groep, indeling volgt. Hou beide data vrij!)

Docenten

 • drs. E.J.R. (Erland) Swaving

  Zelfstandig trainer
  Swaving Consultancy, Training en Coaching

 • drs. J.W. (Jan Willem) Jurg

  Strategisch adviseur
  Hoge Raad der Nederlanden

 • mr. H.S. (Hester) ten Cate

  Senior Adviseur
  Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI)

 • mr. R. (Roos) Molendijk

  Juridisch adviseur Openbaarheid / Wet open overhei
  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

 • mr. dr. C.N. (Cornelis) van der Sluis

  Kennismanager en oprichter
  Nederlands Kenniscentrum Open Overheid

 • mr. D. (Daniël) Schut

  Eigenaar
  AD REM debat & strategie

Meer informatie?

Stefanie Kloosterman

Medewerker Opleidingen & Onderwijscoördinatie

s.kloosterman@acwet.nl
070 312 98 42


Deze cursus op maat?