Kennis van beslisgedrag voor regelgeven

9 « terug naar overzicht

Startdatum
16 januari 2025
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijn
Psychologische inzichten
Inschrijven

Prijs € 750,-


Welke psychologische mechanismen maken dat regels wel of juist niet worden nageleefd? En kan de wetgever regelgeving effectiever inzetten door daarmee rekening te houden? Deze twee vragen staan in deze cursus centraal. Een puur juridische benadering leidt in de praktijk immers niet altijd tot het gewenste gedrag van burgers en organisaties. Zelfs wie weet wat de bedoeling is en ook van plan is dat te doen, slaagt er niet altijd in deze goede voornemens ten uitvoer te brengen (‘weten is nog geen doen’). Om daarop beter te kunnen inspelen, zal de docent eerst een aantal basis principes van de psychologie van beslisgedrag uiteenzetten. Vervolgens wordt samen met de deelnemers, mede aan de hand van de Tafel van Elf en het interventiekompas, bezien welke implicaties de (ir)rationele gronden van beslisgedrag voor regelgeving en handhaving kunnen hebben. 

Lotte van Dillen is universitair hoofddocent bij de vakgroep psychologie aan de Universiteit van Leiden. Zij treedt in deze cursus op namens het Kurt Lewin Institute 
https://psychologievansociaalgedrag.nl/ 

Deze cursus is onderdeel van de leerlijn ‘psychologische inzichten voor rijksjuristen.’ In deze leerlijn komen verschillende aspecten van het sociaal-psychologische perspectief op wetgevings- en handhavingsproblemen aan bod. De docenten die deze leerlijn verzorgen, werken samen in het kader van het Kurt Lewin Institute, het landelijke kennisnetwerk op het gebied van de Sociale Psychologie en haar toepassingen https://psychologievansociaalgedrag.nl/ 

 

Oud-deelnemer aan het woord

Delen


Resultaat

Na het volgen van deze cursus heb je beter inzicht in de vaak irrationele gronden voor menselijke beslissingen die effectieve regelgeving en naleving in de weg kunnen staan en heb je handvatten ontwikkeld om daarop te kunnen anticiperen.


Programma en dagdelen

Donderdag 16 januari 2025
09:30 - 12:30
Donderdag 23 januari 2025
09:30 - 12:30
Donderdag 30 januari 2025
09:30 - 12:30

'De docent probeerde aan de hand van voorbeelden steeds de vertaalslag te maken van theorie naar praktijk. Hierdoor gaat de lesstof snel 'leven'.'

'Goede docent, veel voorbeelden en interactie, goede cursus voor de bewustwording over het onderwerp.'

Docenten

  • dr. L.F. (Lotte) van Dillen

    Universitair hoofddocent
    Universiteit Leiden - Faculteit der Sociale Wetenschappen

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?