Integriteit en vertrouwen in een polariserende samenleving

3 « terug naar overzicht

Startdatum
14 oktober 2024
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijn
Psychologische inzichten
Inschrijven

Prijs € 250,-


Onze samenleving polariseert. Waarom gebeurt dat? Wat maakt dat het vernietigen van windmolens, het blokkeren van autowegen en het dumpen van asbest als rechtvaardig worden ervaren? En hoe komt het dat burgers in tijden van polarisatie beslissingen van bestuurders en rechters anders waarnemen?

Op basis van de meest recente inzichten uit de sociale en organisatiepsychologie belicht Susanne Täuber in deze cursus welke psychologische processen de grondslag bieden voor polarisatie en de reacties daarop. Daartoe zal zij polarisaties in verschillende domeinen behandelen, zoals de Zwarte Piet-discussie en de discussie over de energietransitie. Aan de orde komen onder meer de speciale rol van moraliteit, normen en verwachtingen in tijden van maatschappelijke veranderingen en de rol van integriteit van de overheid en haar ambtenaren daarin. Uiteraard wordt ook ingegaan op de vraag hoe de overheid het vertrouwen kan terugwinnen en polarisatie kan tegengaan. Er is ruimschoots gelegenheid voor discussie en interactie, zodat jij als cursist actief aan het denken wordt gezet over de onderwerpen integriteit en vertrouwen en de betekenis hiervan in je eigen handelen.

Deze cursus is onderdeel van de leerlijn ‘Psychologische inzichten voor rijksjuristen'. In deze leerlijn komen verschillende aspecten van het sociaal-psychologische perspectief op wetgevings- en handhavingsproblemen aan bod. De docenten die deze leerlijn verzorgen, werken samen in het kader van het Kurt Lewin Institute, het landelijke kennisnetwerk op het gebied van de Sociale Psychologie en haar toepassingen https://psychologievansociaalgedrag.nl/

Delen


Resultaat

Na deze cursus heb je een gefundeerd inzicht in:
· de factoren die sociale polarisatie bevorderen en tegenwerken;
· de rol van integriteit voor het vertrouwen van burgers in de overheid en
· hoe ‘de democratische rechtsstaat’ kan omgaan met sociale polarisatie.


Programma en dagdelen

Maandag 14 oktober 2024
13:30 - 16:30

Docenten

  • dr. S. (Susanne) Täuber

    Affiliate medewerker afd. Politieke Sociologie
    Universiteit van Amsterdam

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?