Dilemma’s in samenwerking: balanceren van verschillende belangen

3 « terug naar overzicht

Startdatum
23 september 2024
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijn
Psychologische inzichten
Inschrijven

Prijs € 250,-


Voor het ontwikkelen van beleid en het opstellen van regelgeving is samenwerking vereist. Maar samenwerking eist ook een bepaalde opoffering. Jouw eigen belangen zullen immers niet altijd exact overeenkomen met die van de groep als geheel. En wat te doen als anderen weinig inzet vertonen en jij het project lijkt te moeten trekken? Of als je er niet op vertrouwt dat anderen een constructieve bijdrage zullen leveren? Het balanceren van eigen- en andermans belang bij samenwerking staat in deze cursus centraal.

De deelnemers ervaren eerst zelf via een oefening waarom samenwerken zo lastig is. Vervolgens wordt dit aan de hand van theorie toegelicht. Daarna wordt op basis van door de deelnemers zelf ingebrachte casuïstiek besproken welke manieren er zijn om tot een betere samenwerking te komen.

NB: In deze cursus staat het balanceren van eigen en andermans belang centraal. Wie (daarnaast) meer wil weten over de totstandkoming van besluiten, kan de cursus ‘Groepsbesluitvorming’ volgen!

Hillie Aaldering is universitair docent bij de faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen in de programmagroep ‘Arbeids- en organisatiepsychologie’ van de Universiteit van Amsterdam.

Deze cursus is onderdeel van de leerlijn ‘Psychologische inzichten voor rijksjuristen'. In deze leerlijn komen verschillende aspecten van het sociaal-psychologische perspectief op wetgevings- en handhavingsproblemen aan bod. De docenten die deze leerlijn verzorgen, werken samen in het kader van het Kurt Lewin Institute, het landelijke kennisnetwerk op het gebied van de Sociale Psychologie en haar toepassingen https://psychologievansociaalgedrag.nl/

Oud-deelnemer aan het woord

Delen


Resultaat

Na deze cursus heb je meer inzicht en praktische handvaten in dilemma’s die samenwerking kunnen bevorderen of verhinderen.


Programma en dagdelen

Maandag 23 september 2024
13:30 - 16:30

'Hoewel theoretisch was het praktisch goed toepasbaar.'

Docenten

  • dr. H. (Hillie) Aaldering

    Assistant Professor
    Vrije Universiteit Amsterdam

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?