Computer says no

12 « terug naar overzicht

Startdatum
12 juni 2024
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijn
Digitalisering

Prijs € 1.000,-


'Gegevens waren precies dat wat ze waren: gegevens. Afgeleiden van de werkelijkheid. Abstracties, gedefinieerd door naamloze ambtenaren en schimmige werktuigkundigen en daarna overgelaten aan machines. Gereproduceerd door machines. Verzameld door machines. Bestudeerd door machines. Er tekenden zich patronen in af.’

Uit: Klont van Maxim Februari

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering zijn, ook bij de overheid, in opkomst. De verwachtingen zijn hoog. De vraag is echter welke rol wij datascience in de toekomst willen laten spelen. Om die vraag te kunnen beantwoorden, is zowel kennis van de technologie als van het recht vereist. In deze cursus komen beide aspecten aan bod. Enerzijds wordt geschetst wat datascience inhoudt en welke ontwikkelingen zijn te verwachten en anderzijds binnen welke juridische kaders deze technologische ontwikkelingen plaatsvinden. Die juridische kaders variëren van privacyrecht tot bestuursrecht en andere grondrechten en fundamentele vrijheden. In de cursus bestaat volop de gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar van gedachten te wisselen.

Sessie 1

Inleiding AVG toegespitst op profilering en geautomatiseerde besluitvorming: het recht op verzet van art. 22 AVG, de mogelijkheden en onmogelijkheden als het gaat om doelverenigbaarheid, verwerkingsgrondslagen en de regels voor het gebruik van gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens.

Sessie 2

Aandacht voor geautomatiseerde besluitvorming en datascience vanuit een bestuursrechtelijk perspectief (Awb en bv art. 1 GW). Ingegaan wordt op recente ABRvS-rechtspraak en uitgelegd wordt hoe het besluitbegrip in de Awb verschilt van dat in artikel 22 van de AVG. Vervolgens wordt ingegaan op de vraag wat de ontwikkelingen voor de praktijk van de overheids- en wetgevingsjurist kunnen betekenen.

Sessie 3 

Deze sessie behandelt discriminatie in de context van geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Onder andere de volgende vragen komen aan bod: Welke risico’s op discriminatie spelen er bij geautomatiseerde besluitvorming? In hoeverre kan het non-discriminatierecht of de nieuwe AI Act mensen beschermen?

Sessie 4

Afsluitende sessie waarin de vraag centraal staat wat de jurist binnen de Rijksoverheid met al deze kennis moet. Aan de hand van enkele dilemma’s wordt geduid waar zij nu en in de nabije toekomst tegenaan zullen lopen. Daarbij zal ook aandacht zijn voor de rol die ethiek in samenspel met het recht kan vervullen in het waarborgen van de menselijk maat bij de inzet van deze “nieuwe” technologieën voor het uitvoeren van overheidstaken.

Delen


Resultaat

Na deze cursus ken je de ontwikkelingen wat betreft datascience en de juridische kaders ervan. Op basis van deze kennis kun je beter beoordelen welke kansen en vooral ook valkuilen de diverse ontwikkelingen op datagebied behelzen.


Programma en dagdelen

Woensdag 12 juni 2024
09:30 - 12:30
Woensdag 19 juni 2024
09:30 - 12:30
Woensdag 26 juni 2024
09:30 - 12:30
Woensdag 3 juli 2024
09:30 - 12:30

Docenten

 • prof. mr. dr. G.J. (Gerrit-Jan) Zwenne

  Hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij
  Universiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

 • mr. dr. A.D.R. (Alex) Corra

  Beleidsadviseur
  Sociale Verzekeringsbank - Directie Juridische Zaken

 • prof. dr. mr. F.J. (Frederik) Zuiderveen Borgesius

  Professor of ICT and law
  Radboud Universiteit

 • mr. O.A. (Ola) Al Khatib

  Promovendus
  Universiteit Utrecht

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?