Beleidsregels: de basis voor wetgevings- en overheidsjuristen

6 « terug naar overzicht

Startdatum
4 oktober 2024
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijn
Wetten en regels ontwerpen
Inschrijven

Prijs € 500,-


Volgens de Algemene wet bestuursrecht zijn beleidsregels ‘algemene regels […] omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan’. Hoewel beleidsregels naar Nederlands recht geen algemeen verbindende voorschriften bevatten, worden zij in de praktijk toch regelmatig met ‘pseudowetgeving’ aangeduid. Dat is niet zo vreemd omdat beleidsregels een belangrijk instrument voor de overheid vormen om de samenleving mee te kunnen reguleren.

Om inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van beleidsregels voor je dagelijkse werkzaamheden te krijgen, staan in deze cursus de belangrijkste juridische aspecten van beleidsregels centraal. Zo komen vragen aan de orde als: Wat zijn beleidsregels en welke soorten kunnen we onderscheiden? Welke kenmerken hebben ze? Wanneer kunnen beleidsregels als reguleringsinstrument worden ingezet? Aan welke aspecten kun je bij het opstellen ervan denken? En hoe kunnen beleidsregels worden toegepast? Uiteraard bestaat ook voldoende ruimte voor de vragen van de deelnemers zelf.

Delen


Resultaat

Na deelname aan de cursus ken je de belangrijkste juridische aspecten van beleidsregels.


Programma en dagdelen

Vrijdag 4 oktober 2024
09:30 - 16:30

Docenten

  • mr. dr. E.B. (Emile) Beenakker

    Hoofd Publiekrecht
    Ministerie van Financiën - Directie Juridische Zaken

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?