Basiscursus Wet open overheid VOL!

3 « terug naar overzicht

Startdatum
23 mei 2024
Doelgroep
Overheidsjuristen
Leerlijn
Overheidsinformatie en gegevensbescherming

Prijs € 250,-


In deze basiscursus komen in vogelvlucht de ontwikkeling, de structuur en de dagelijkse praktijk van de Wet open overheid (Woo) aan de orde. Aan de hand van casuïstiek en recente ontwikkelingen zullen de docenten de uitzonderingsgronden, de verhouding tussen de Woo en andere openbaarmakingsregelingen, zoals artikel 68 van de Grondwet (inlichtingenplicht Staten-Generaal) behandelen en praktische handreikingen over de afhandeling van informatieverzoeken geven. Er is ruime gelegenheid voor vragen en het reflecteren op ervaringen van de deelnemers. Ook is het mogelijk om vooraf een casus, een praktijkvoorbeeld of vragen in te dienen.

Oud-deelnemer aan het woord

Delen


Resultaat

Na deze cursus heb je inzicht in de theorie en de praktijk van de Woo en ben je in staat Woo-verzoeken af te handelen.


Programma en dagdelen

Donderdag 23 mei 2024
13:30 - 17:00

'Ik weet weer wat de actuele stand van de wetgeving en de jurisprudentie is op dit terrein!'

'Goede balans tussen theorie en praktijk.'

Docenten

  • mr. S. (Sharona) Lemmen

    Wob/Woo-coördinator
    Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

  • mr. R. (Roos) Molendijk

    Juridisch adviseur Openbaarheid / Wet open overhei
    Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?